Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

BrabantStad

Numărul de identificare din Registru: 13435907091-01
Data înscrierii: 08.11.2011 10:40:21

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 09.11.2013 03:27:20
Data ultimei actualizări anuale: 09.11.2013 03:27:20


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: BrabantStad
Acronim:
Statut juridic: Overheid
Site internet: http://www.brabantstad.nl/home

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Autorităţi locale, regionale şi municipale (la nivel subnaţional)

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Natasja Wijnen
Funcţie: Head of office

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Linda Peltzer
Funcţie: Head of Brussels office

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Square de Meeuws 8th floor 23
1000 Brussels
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 27377221
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Representation of BrabantStad to the Euopean Union for the B5 cities (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Tilburg and Helmond) and the province of North Brabant.

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The representation of BrabantStad to the European Union of the B5 cities (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond and Tilburg) and the province of North Brabant has the following goals:
- Networking
- Project development
- Public Affairs
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Eu policy lobby, projects, representation.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Audiovizual şi mass-media
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Cultură
 • Dezvoltare
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 0
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Eurocities
European Network of Highspead regions (ENHSR)
Mayor's convenant
Strategic Alliance with Venlo/ Dordrecht

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 11/2013
Buget total: 50.000
din care finanţare publică: 50.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale: 50.000
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.