Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Change s.p.r.l.

Identifikavimo numeris Registre: 13426872534-79
Registracijos data: 22/10/2009 10:31:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 07/04/2015 13:15:39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 07/04/2015 13:15:39
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 07/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Change s.p.r.l.

Change

s.p.r.l.

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Rue du Trone, 113- 115
1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 022307431

    Teisiškai atsakingas asmuo

Paolo Snidero

Legal Representative

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Paolo Snidero

Legal representative

    Tikslai ir uždaviniai

Change Sprl was founded in 2001 to create a unit dealing with project design and international cooperation, with a focus on the cultural and innovation sector connected to the valorisation of territorial basins. Change’s mission is to develop information and research activities about the EU, aiming at promoting debate and enlarging the knowledge of the European integration process and increasing European Cohesion, especially in Central and Southern Europe (including the Balkan area).

The integrated services provided to Public Authorities, Associations and private companies are the following:

INTERNATIONAL PROMOTION
- Accreditation to European Institutions;
- Trademark protection;
- Domiciliation;
- Information on programmes and funds directly managed by the European Commission.

TECHNICAL ASSISTANCE
- Thematic round table;
- Specific training - EAN European Academy Network;
- Project laboratories;
- Capacity building actions, on the field.

Change also developed a solid experience in EU public affairs particularly in the fields of culture, active citizenship policies as well as cultural dialogue and social integration. Change can provide its clients, both private and public bodies, with timely information on European regulatory and policy development in the abovementioned sectors an help them define their strategic objectives in line with EU policy developments.

Since its foundation, Change organises public conferences / workshops / Info days in Brussels on strategic issues concerning EU strategies and programmes.

Mr. Paolo Snidero, CEO of Change sprl, is accredited as a representative of interests at the European Parliament

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- Technical assistance in project drafting/management;
- Provision of information on EU policies, legislation, funding opportunities;
- Contacts with EU institutions and other organisations and networks based in Brussels;
- Organisation of training courses on EU issues, involving representatives and officials from EU institutions;
- Capacity building in applying to call for tenders.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

To foster the European integration process and the internationalisation of economic exchanges and support the capacity building actions, Change, since 2001, became partner of “EAN (European Academy Network - Brussels)”, whose members come from different European countries, and whose mission is to create strong thematic net-works, through creation of "laboratories", using non formal training between "trainers and stake-holders" on European policies related to different issues (call for tenders, call for proposals, environment, capacity building tools, urban regeneration, ICT, etc.), involving both public and private operators.

WEB-SITE: www.eanetwork.be

The company is working actively with EVTA (European Vocational Training Association Brussels), in actions and projects connected to the new "Europe2020" priorities, in the field of vocational training, aiming to define targets and objectives related to "An Agenda for new comptences and new jobs", especially in the field of Culture and Tourism in Europe.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

4 000 €

 • Global Business Group - Bulgaria

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.