Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Change s.p.r.l.

Tunnistenumero rekisterissä: 13426872534-79
Rekisteröintipäivä: 22.10.2009 10:31:01

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.10.2014 13:25:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.10.2014 13:25:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Change s.p.r.l.
Lyhenne: Change
Organisaation oikeudellinen muoto: s.p.r.l.
Internet-osoite: http://www.changesprl.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Paolo Snidero
Tehtävä organisaatiossa: Legal Representative

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Paolo Snidero
Tehtävä organisaatiossa: Legal representative

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue du Trone  113- 115
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 022307431
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Change sprl’s operative office is located at 113-115 Rue du Trone, in the heart of the “European quarter” of Brussels, just in front of the European Parliament.

The office fully equipped, managed by multilingual personnel, offers both frontal assistance to its clients, as well virtual services (virtual space office - long distance assistance - capacity building on demand - ICT and multimedia tools).

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Change Sprl was founded in 2001 to create a unit dealing with project design and international cooperation, with a focus on the cultural and innovation sector connected to the valorisation of territorial basins. Change’s mission is to develop information and research activities about the EU, aiming at promoting debate and enlarging the knowledge of the European integration process and increasing European Cohesion, especially in Central and Southern Europe (including the Balkan area).

The integrated services provided to Public Authorities, Associations and private companies are the following:

INTERNATIONAL PROMOTION
- Accreditation to European Institutions;
- Trademark protection;
- Domiciliation;
- Information on programmes and funds directly managed by the European Commission.

TECHNICAL ASSISTANCE
- Thematic round table;
- Specific training - EAN European Academy Network;
- Project laboratories;
- Capacity building actions, on the field.

Change also developed a solid experience in EU public affairs particularly in the fields of culture, active citizenship policies as well as cultural dialogue and social integration. Change can provide its clients, both private and public bodies, with timely information on European regulatory and policy development in the abovementioned sectors an help them define their strategic objectives in line with EU policy developments.

Since its foundation, Change organises public conferences / workshops / Info days in Brussels on strategic issues concerning EU strategies and programmes.

Mr. Paolo Snidero, CEO of Change sprl, is accredited as a representative of interests at the European Parliament
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Technical assistance in project drafting/management;

- Provision of information on EU policies, legislation, funding opportunities;

- Contacts with EU institutions and other organisations and networks based in Brussels;

- Organisation of training courses on EU issues, involving representatives and officials from EU institutions;

- Capacity building in applying to call for tenders.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
To foster the European integration process and the internationalisation of economic exchanges and support the capacity building actions, Change, since 2001, became partner of “EAN (European Academy Network - Brussels)”, whose members come from different European countries, and whose mission is to create strong thematic net-works, through creation of "laboratories", using non formal training between "trainers and stake-holders" on European policies related to different issues (call for tenders, call for proposals, environment, capacity building tools, urban regeneration, ICT, etc.), involving both public and private operators.

WEB-SITE: www.eanetwork.be

The company is working actively with EVTA (European Vocational Training Association Brussels), in actions and projects connected to the new "Europe2020" priorities, in the field of vocational training, aiming to define targets and objectives related to "An Agenda for new comptences and new jobs", especially in the field of Culture and Tourism in Europe.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • PESA Bydgoszcz SA
 • Global Business Group - Bulgaria

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.