Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Change s.p.r.l.

Tunnusnumber registris: 13426872534-79
Registreerimise kuupäev: 22.10.09 10:31:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 18.11.13 11:53:59
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 26.09.13 15:19:46


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Change s.p.r.l.
Akronüüm: Change
Õiguslik vorm: s.p.r.l.
Veebisait: http://www.changesprl.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paolo Snidero
Ametikoht: Legal Representative

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Paolo Snidero
Ametikoht: Legal representative

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 113- 115 Rue du Trone 
1050 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 022307431
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Change sprl’s operative office is located at 113-115 Rue du Trone, in the heart of the “European quarter” of Brussels, just in front of the European Parliament.

The office fully equipped, managed by multilingual personnel, offers both frontal assistance to its clients, as well virtual services (virtual space office - long distance assistance - capacity building on demand - ICT and multimedia tools).

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Change Sprl was founded in 2001 to create a unit dealing with project design and international cooperation, with a focus on the cultural and innovation sector connected to the valorisation of territorial basins. Change’s mission is to develop information and research activities about the EU, aiming at promoting debate and enlarging the knowledge of the European integration process and increasing European Cohesion, especially in Central and Southern Europe (including the Balkan area).

The integrated services provided to Public Authorities, Associations and private companies are the following:

INTERNATIONAL PROMOTION
- Accreditation to European Institutions;
- Trademark protection;
- Domiciliation;
- Information on programmes and funds directly managed by the European Commission.

TECHNICAL ASSISTANCE
- Thematic round table;
- Specific training - EAN European Academy Network;
- Project laboratories;
- Capacity building actions, on the field.

Change also developed a solid experience in EU public affairs particularly in the fields of culture, active citizenship policies as well as cultural dialogue and social integration. Change can provide its clients, both private and public bodies, with timely information on European regulatory and policy development in the abovementioned sectors an help them define their strategic objectives in line with EU policy developments.

Since its foundation, Change organises public conferences / workshops / Info days in Brussels on strategic issues concerning EU strategies and programmes.

Mr. Paolo Snidero, CEO of Change sprl, is accredited as a representative of interests at the European Parliament
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


- Technical assistance in project drafting/management;

- Provision of information on EU policies, legislation, funding opportunities;

- Contacts with EU institutions and other organisations and networks based in Brussels;

- Organisation of training courses on EU issues, involving representatives and officials from EU institutions;

- Capacity building in applying to call for tenders.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
To foster the European integration process and the internationalisation of economic exchanges and support the capacity building actions, Change, since 2001, became partner of “EAN (European Academy Network - Brussels)”, whose members come from different European countries, and whose mission is to create strong thematic net-works, through creation of "laboratories", using non formal training between "trainers and stake-holders" on European policies related to different issues (call for tenders, call for proposals, environment, capacity building tools, urban regeneration, ICT, etc.), involving both public and private operators.

WEB-SITE: www.eanetwork.be

The company is working actively with EVTA (European Vocational Training Association Brussels), in actions and projects connected to the new "Europe2020" priorities, in the field of vocational training, aiming to define targets and objectives related to "An Agenda for new comptences and new jobs", especially in the field of Culture and Tourism in Europe.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 50000  € ja < 100000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • IGH - Civil Engineering Institute of Croatia
 • PESA Bydgoszcz SA

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.