Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Practical Action

Id-nummer i registret: 13386822830-30
Registreringsdag: 17/12/2009 18:28:32

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 20/11/2014 12:56:48
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/11/2014 11:34:18

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Practical Action

registered charity

    Val av sektion

III – Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

The Schumacher Centre, Bourton - on- Dunsmore, N/A
CV23 9QZ Rugby, Warwickshire
STORBRITANNIEN

(+44 0) 1926 634400

(+44 0) 1926 634401

    Juridiskt ansvarig

Simon Trace

Chief Executive Officer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sarah Sandon

Programme Funding Adviser

    Mål och uppdrag

Practical Action is a charity founded by the economist and thinker Fritz Schumacher in 1966, encapsulating his idea that sustainable development depends on the identification and use of appropriate, intermediate technology in all walks of life; rural livelihoods, market access, infrastructure services, and in the use of new technologies. Practical Action's Vision is of a sustainable world free of poverty and injustice in which technology is used for the benefit of all. Our mission is to use technology to challenge poverty by building the capabilities of poor people, improving their access to technical options and knowledge, and working with them to influence social, economic and institutional systems for innovation and the use of technology. Practical Action works in more than 20 countries worldwide with offices in Latin America, Africa and South Asia bringing direct material benefits to a million people each year and, indirectly, to considerably more by influencing the policies and practices of others. Subsidiaries include Practical Action Publishing and Practical Action Consulting.

Globala

    Verksamhet

Climate change, renewable energy, food and agriculture,

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

661

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Näringsliv
 • Utveckling

    Medlemskap

661

 • STORBRITANNIEN
 • BANGLADESH
 • BOLIVIA
 • INDIEN
 • KENYA
 • MALAWI
 • NEPAL
 • PERU
 • RWANDA
 • SENEGAL
 • SRI LANKA
 • SUDAN
 • ZIMBABWE

Some of the development networks, associations, platforms, etc. to whom Practical Action is affiliated are:

International Liaison/Lobbying Groups
• International Forum for Rural Transport and Development (IFRTD)
• Global Village Energy Partnership (GVEP)
• EU Energy Initiative
• Partnership for Clean Indoor Air
• International Rainwater Harvesting Alliance
• Duryog Nivaran (South Asia Disaster Forum)
• Habitat Best Practices Committee
• La RED
• Dams and Development Forum
• International Planning Committee (FAO)
• CONCORD

National Liaison/Lobbying Groups (UK only)
• BOND
• Development and Environment Group (DEG)
• Gender and Development Network
• REMAPP
• Urban Poverty Group
• Development Studies Association
• Development Education Association
• Third World and Environment Broadcasting (3WE)
• Bretton Woods Project
• Trade Justice Movement
• UK Food Group
• Funding Working Group
• Charity Finance Directors Group
• Disaster and Risk Reduction Group
• Southern Advocacy Group

    Ekonomiska uppgifter

04/2012  -  03/2013

36 596 000 €

18 403 000 €

 €

4 247 000 €

10 659 000 €

 €

3 497 000 €

18 193 000 €

15 051 000 €

 €

3 142 000 €

N/A

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.