Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Practical Action

Inschrijvingsnummer in het register 13386822830-30
Inschrijvingsdatum: 17-12-09 18:28:32

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 20-11-14 12:56:48
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-11-14 11:34:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Practical Action
Acroniem:
Rechtsvorm: registered charity
Website: http://www.practicalaction.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Simon Trace
Functie: Chief Executive Officer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Sarah Sandon
Functie: Programme Funding Adviser

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor The Schumacher Centre, Bourton - on- Dunsmore  N/A
CV23 9QZ Rugby, Warwickshire
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44 0) 1926 634400
Faxnummer: (+44 0) 1926 634401
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Practical Action is a charity founded by the economist and thinker Fritz Schumacher in 1966, encapsulating his idea that sustainable development depends on the identification and use of appropriate, intermediate technology in all walks of life; rural livelihoods, market access, infrastructure services, and in the use of new technologies. Practical Action's Vision is of a sustainable world free of poverty and injustice in which technology is used for the benefit of all. Our mission is to use technology to challenge poverty by building the capabilities of poor people, improving their access to technical options and knowledge, and working with them to influence social, economic and institutional systems for innovation and the use of technology. Practical Action works in more than 20 countries worldwide with offices in Latin America, Africa and South Asia bringing direct material benefits to a million people each year and, indirectly, to considerably more by influencing the policies and practices of others. Subsidiaries include Practical Action Publishing and Practical Action Consulting.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 661
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Climate change, renewable energy, food and agriculture,

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Energie
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 661
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • VERENIGD KONINKRIJK

 • BANGLADESH
 • BOLIVIA
 • INDIA
 • KENIA
 • MALAWI
 • NEPAL
 • PERU
 • RWANDA
 • SENEGAL
 • SOEDAN
 • SRI LANKA
 • ZIMBABWE
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Some of the development networks, associations, platforms, etc. to whom Practical Action is affiliated are:

International Liaison/Lobbying Groups
• International Forum for Rural Transport and Development (IFRTD)
• Global Village Energy Partnership (GVEP)
• EU Energy Initiative
• Partnership for Clean Indoor Air
• International Rainwater Harvesting Alliance
• Duryog Nivaran (South Asia Disaster Forum)
• Habitat Best Practices Committee
• La RED
• Dams and Development Forum
• International Planning Committee (FAO)
• CONCORD

National Liaison/Lobbying Groups (UK only)
• BOND
• Development and Environment Group (DEG)
• Gender and Development Network
• REMAPP
• Urban Poverty Group
• Development Studies Association
• Development Education Association
• Third World and Environment Broadcasting (3WE)
• Bretton Woods Project
• Trade Justice Movement
• UK Food Group
• Funding Working Group
• Charity Finance Directors Group
• Disaster and Risk Reduction Group
• Southern Advocacy Group

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2012 - 03/2013
Totaalbudget: 36.596.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 18.403.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 4.247.000
- nationale overheid: 10.659.000
- subnationale overheden:
DFID : 3.497.000
waarvan uit andere bronnen: 18.193.000
- giften: 15.051.000
- contributies van de leden:
Income from Subsidiaries : 3.142.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

N/A

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.