Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Practical Action

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 13386822830-30
Data Reġistrazzjoni: 17/12/2009 18:28:32

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 20/11/2014 12:56:48
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 20/11/2014 11:34:18


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Practical Action
Akronimu:
Statut legali: registered charity
Websajt: http://www.practicalaction.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Simon Trace
Kariga: Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Sarah Sandon
Kariga: Programme Funding Adviser

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. N/A The Schumacher Centre, Bourton - on- Dunsmore 
Rugby, Warwickshire CV23 9QZ
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44 0) 1926 634400
Numru tal-faks: (+44 0) 1926 634401
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Practical Action is a charity founded by the economist and thinker Fritz Schumacher in 1966, encapsulating his idea that sustainable development depends on the identification and use of appropriate, intermediate technology in all walks of life; rural livelihoods, market access, infrastructure services, and in the use of new technologies. Practical Action's Vision is of a sustainable world free of poverty and injustice in which technology is used for the benefit of all. Our mission is to use technology to challenge poverty by building the capabilities of poor people, improving their access to technical options and knowledge, and working with them to influence social, economic and institutional systems for innovation and the use of technology. Practical Action works in more than 20 countries worldwide with offices in Latin America, Africa and South Asia bringing direct material benefits to a million people each year and, indirectly, to considerably more by influencing the policies and practices of others. Subsidiaries include Practical Action Publishing and Practical Action Consulting.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 661
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Climate change, renewable energy, food and agriculture,

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Intrapriżi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 661
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IR-RENJU UNIT

 • IL-BANGLADEXX
 • IL-BOLIVJA
 • IL-KENJA
 • IL-MALAWI
 • IL-PERU
 • IN-NEPAL
 • IR-RWANDA
 • IS-SENEGAL
 • IS-SUDAN
 • IŻ-ŻIMBABWE
 • L-INDJA
 • SRI LANKA
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Some of the development networks, associations, platforms, etc. to whom Practical Action is affiliated are:

International Liaison/Lobbying Groups
• International Forum for Rural Transport and Development (IFRTD)
• Global Village Energy Partnership (GVEP)
• EU Energy Initiative
• Partnership for Clean Indoor Air
• International Rainwater Harvesting Alliance
• Duryog Nivaran (South Asia Disaster Forum)
• Habitat Best Practices Committee
• La RED
• Dams and Development Forum
• International Planning Committee (FAO)
• CONCORD

National Liaison/Lobbying Groups (UK only)
• BOND
• Development and Environment Group (DEG)
• Gender and Development Network
• REMAPP
• Urban Poverty Group
• Development Studies Association
• Development Education Association
• Third World and Environment Broadcasting (3WE)
• Bretton Woods Project
• Trade Justice Movement
• UK Food Group
• Funding Working Group
• Charity Finance Directors Group
• Disaster and Risk Reduction Group
• Southern Advocacy Group

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2012 - 03/2013
Baġit globali: 36,596,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 18,403,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 4,247,000
- minn sors nazzjonali: 10,659,000
- minn sors infranazzjonali:
DFID : 3,497,000
minn sorsi oħrajn: 18,193,000
- donazzjonijiet: 15,051,000
- miżati tal-membri:
Income from Subsidiaries : 3,142,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

N/A

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.