Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Αριθμός μητρώου: 13324391892-74
ημερομηνία της εγγραφής: 23/6/2009 1:57:15 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 23/6/2014 5:37:46 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 23/6/2014 5:21:03 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Ακρωνύμιο: EnBW
Νομικό καθεστώς: Aktiengesellschaft
Δικτυακός τόπος: http://enbw.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Frank Mastiaux
Θέση: Vorsitzender des Vorstands

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Andreas Renner
Θέση: Leiter der Repräsentanzen Berlin und Brüssel

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 93 Durlacher Allee 
76131 Karlsruhe
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 721 6300
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Rue Belliard 60 - 62
1040 Brüssel
Belgien

EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Schiffbauerdamm 1
10117 Berlin
Deutschland

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Mit einem Umsatz von über 20 Milliarden Euro im Jahr 2013 und rund 20.000 Mitarbeitern ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG eines der größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und Europa. Die EnBW AG produziert, handelt, transportiert und vertreibt Energie und ist aktiv in den Bereichen Strom, Gas sowie Energie- und Umweltdienstleistungen. Mit einem ausgewogenen Geschäftsportfolio und intelligenten Energielösungen will die EnBW AG nachhaltig und profitabel wachsen – zum Wohl ihrer Partner, Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer. Ihr Heimatmarkt ist Baden-Württemberg und Deutschland. Darüber hinaus ist sie auch auf weiteren Märkten Europas aktiv. Auch in einem veränderten Energiemarkt heißen die vorrangigen Ziele: Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Auf dieser Basis strebt die EnBW AG einen optimalen Energiemix an. Neben dem Einsatz konventioneller Energie spielen die Erhöhung der Energieeffizienz und der Ausbau erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4
Συμπληρωματικά στοιχεία: Die Gesamtzahl ergibt sich aus der Anzahl der vor Ort in der Repräsentanz in Brüssel befindlichen Mitarbeiter und den im Konzern zum Teil mit EU-Themen beschäftigten Kollegen.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Andreas Renner 7/3/2014 5/3/2015
Laura Schiff 7/8/2014 31/1/2015
Viola ROCHER 6/3/2014 4/3/2015
Marcus Göpfert 7/8/2014 5/8/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Klima- und energiepolitischer Rahmen für 2030, Finanz- und Energiemarktregulierung, Kernenergiesicherheitsrichtlinie, ETS: Backloading und Strukturreform, EE-Strategie, weitere Umsetzung EU-Binnenmarkt (insbesondere Netzkodizes,Leitlinien Transeuropäische Energienetze / Connecting Europe Facility, Infrastrukturausbau alternative Kraftstoffe, Breitbandausbau, Netz- und Informationssicherheit, Reform Staatliche Beihilferahmen, Revision F-Gas-VO, Umweltverträglichkeitsprüfung.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
EASE, EURELECTRIC, EEF, ENEF, EFET, EGEC, EHPA, ENTSO-E, EDSO, EWEA, FORATOM

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 1.200.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 264.437 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Die Angabe der Gesamtkosten für direktes und indirektes Lobbying, sowie die erhaltenen Aufträge/ Beihilfen beruhen auf aktuellen, verfügbaren Zahlen und werden laufend aktualisiert.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.