Navigatsioonitee

Lisatööriistad



    Registreeritu profiil

Vereniging VNO-NCW

Tunnusnumber registris: 13255254129-80
Registreerimise kuupäev: 07/09/2010 12:58:45

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 11/08/2014 16:29:06
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11/08/2014 16:29:06

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Vereniging VNO-NCW

VNO-NCW

Vereniging

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Bezuidenhoutseweg, 12
Postkast: 93002
2509 AA Den Haag
MADALMAAD

(+31) 70 349 03 49

(+) 

Adresgegevens kantoor Brussel
Huisnummer: 5, box 4
Straat: Archimedesstraat
Postcode: B-1000
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 510 08 80

    Juriidiliselt vastutav isik

Niek Jan van Kesteren

algemeen directeur

    ELi asjade eest vastutav isik

Joke van den Bandt-Stel

permanent gedelegeerde VNO-NCW in Brussel

    Eesmärgid ja ülesanded

VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland.
VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties – tezamen zo’n 115.000 ondernemingen – vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW werkt via een gemeenschappelijk beleidsbureau nauw samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud

    Tegevused

VNO-NCW onderhoudt nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Niet alleen in Nederland maar ook in Brussel en andere internationale platforms. VNO-NCW neemt daartoe ook deel aan het politiek en maatschappelijk overleg zoals dat in Nederland is georganiseerd. VNO-NCW is een belangrijke speler in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan op sociaal- en economisch gebied van de regering, en in de Stichting van de Arbeid, het gezamenlijk overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden.
Zie overigens www.vno-ncw.nl

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

6

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Florien Labree 11/02/2015 31/08/2015
Eric Gilbers 27/01/2015 23/01/2016
Bram Borgman 24/10/2014 22/10/2015

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Lid van / Netwerken
- BUSINESSEUROPE
- ICC
- BIAC/OECD
- EESC

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 600 000  € ja < 700 000  €

0 €

0 €

Geen.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.