Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

NRW.BANK

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 1321739923-73
Data Reġistrazzjoni: 06/01/2009 14:37:25

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/08/2014 10:46:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 10/12/2013 10:05:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: NRW.BANK
Akronimu:
Statut legali: Anstalt des öffentlichen Rechts
Websajt: http://www.nrwbank.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Klaus Neuhaus
Kariga: Vorsitzender des Vorstandes

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Henning  Treder
Kariga: Abteilungsleiter

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 22 Kavalleriestraße 
Düsseldorf 40213
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 211 91741 0
Numru tal-faks: (+49) 211 91741 1800
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: In Brüssel unterhält die NRW.BANK ein zum Geschäftsbereich Strategie/ Kommunikation/ Vorstandsstab, Abteilung Parlaments- und Europaangelegenheiten gehörendes Informationsbüro:

NRW.BANK
Strategie/ Kommunikation/ Vorstandsstab
Parlaments- und Europaangelegenheiten
Verbindungsbüro Brüssel
Rue Montoyer 47
1000 BRUSSELS
BELGIUM
Phone: +32 2 504 7970
Fax: +32 2 504 7974

Abteilungsleiter: Henning Treder

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Die NRW.BANK ist die Förderbank für das größte deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im öffentlichen Auftrag unterstützt sie das Land bei seinen sozial-,struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. Dazu bündelt sie die Förderinitiativen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union unter einem Dach und kombiniert sie mit eigenen Eigenkapital- und Fremdkapitalprodukten zu maßgeschneiderten, innovativen Lösungen. Hierbei agiert sie als sog. Verständigung-II Institut wettbewerbsneutral und säulenübergreifend als Partner der Banken und Sparkassen im Wesentlichen im sog. Hausbankenprinzip.

Die NRW.BANK ist hierbei in folgenden Förderfeldern aktiv

- Wohnen und Leben

- Gründen und Wachsen

- Entwickeln und Schützen

die sich in verschiedene Förderthemen untergliedern und im Rahmen der Förderstrategie ausgestaltet werden
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Maximilian Monegel 26/08/2014 19/08/2015
Katharina Dietz 09/08/2014 07/08/2015
Henning Treder 09/08/2014 07/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Das im Geschäftsbereich Kommunikation/ Strategie/ Vorstandsstab, Abteilung Parlaments- und Europaangelegenheiten angesiedelte Verbindungsbüro mit Sitz in Brüssel verfolgt ausschließlich Frühwarn- und Monitoringtätigkeiten im Rahmen des Informationsmanagements. Dazu gehört u.a. die Beobachtung und Begleitung nationaler und europäischer Gesetzesinitiativen im Rahmen von beispielsweise der Teilnahme an Konsultationen und Expertengesprächen sowie die Folgeabschätung auf die Förderbankenlandschaft in der EU und Deutschland sowie speziell die NRW.BANK als Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen.
Als Mittler im für das Fördersystem relevanten Informationsfluss von Brüssel in das Unternehmen und zurück, steht es den bankinternen Fachbereichen, der Geschäftsleitung und den der Bank nahe stehenden Dritten als Ansprechpartner und Berater zur Seite und unterhält vor Ort beratende Kontakte zu den verschiedenen Institutionen der Europäischen Union.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Politika reġjonali
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Die NRW.BANK ist Mitglied im Verband öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), dem European Association of Public Banks (EAPB) und dem Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD) sowie der European Long Term Investors Association (ELTI).

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.