Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Danish Dairy Board Brussels s.a.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 13118423364-86
Data rejestracji: 10-03-23 14:55:50

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-02-26 11:51:09
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-02-26 11:51:09


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Danish Dairy Board Brussels s.a.
Nazwa skrócona: DDBB
Status prawny: Association
Strona internetowa: http://www.lf.dk

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Søren Gade
Pełniona funkcja: Administrerende direktør

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Susie Stærk Ekstrand
Pełniona funkcja: Direktør

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Axeltorv  3
1609 København V
DANIA
Numer telefonu: (+45) 33394000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Danish Dairy Board Brussels s.a.
Ms. Kirsten Holm Svendsen, Director
47-51 Rue du Luxembourg
B-1050 Bruxelles

tel.: +32(2)2302705

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: DDBB har til formål at varetage dansk mejeribrugs brancheinteresser i forhold til især EU-politikken.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Lise Andreasen HOYER 14-07-16 15-07-14
Kirsten Holm Svendsen 14-07-17 15-07-15
Ciara Ellen O'Neill 14-07-18 15-01-30

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Reformen af den fælles landbrugspolitik.
Forhandling af frihandelsaftaler
Ernærings- og sundhedsanprisninger
Skolemælk
Promotion
BREF

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • konsumenci
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
DDBB er medlem af European Dairy Association (EDA. www.euromilk.org og af Association de l'Industrie de la Fonte de Fromage de la C.E.E. (Assifonte). www assifonte.org

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 01/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300000  €–350000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

De anslåede udgifter er baseret på Danish Dairy Board Brussel s.a.'s samlede udgifter. Da DDBB ligeledes varetager andre opgaver end interessevaretagelse, f.eks. informationsindsamling og rådgivning af medlemsvirksomhederne, er de direkte udgifter forbundet med interessevaretagelse skønnet til ca. 1/3 af de samlede udgifter.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.