Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Danish Dairy Board Brussels s.a.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 13118423364-86
Data Reġistrazzjoni: 23/03/2010 14:55:50

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 26/02/2014 11:51:09
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 26/02/2014 11:51:09


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Danish Dairy Board Brussels s.a.
Akronimu: DDBB
Statut legali: Association
Websajt: http://www.lf.dk

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Søren Gade
Kariga: Administrerende direktør

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Susie Stærk Ekstrand
Kariga: Direktør

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 3 Axeltorv 
København V 1609
ID-DANIMARKA
Numru tat-telefon: (+45) 33394000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Danish Dairy Board Brussels s.a.
Ms. Kirsten Holm Svendsen, Director
47-51 Rue du Luxembourg
B-1050 Bruxelles

tel.: +32(2)2302705

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: DDBB har til formål at varetage dansk mejeribrugs brancheinteresser i forhold til især EU-politikken.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Steffen Zoëga Thorøe 05/09/2014 01/09/2015
Lise Andreasen HOYER 16/07/2014 14/07/2015
Kirsten Holm Svendsen 17/07/2014 15/07/2015
Ciara Ellen O'Neill 18/07/2014 30/01/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Reformen af den fælles landbrugspolitik.
Forhandling af frihandelsaftaler
Ernærings- og sundhedsanprisninger
Skolemælk
Promotion
BREF

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Relazzjonijiet esterni
 • Sikurezza tal-ikel

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
DDBB er medlem af European Dairy Association (EDA. www.euromilk.org og af Association de l'Industrie de la Fonte de Fromage de la C.E.E. (Assifonte). www assifonte.org

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 01/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 300000  € et < 350000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

De anslåede udgifter er baseret på Danish Dairy Board Brussel s.a.'s samlede udgifter. Da DDBB ligeledes varetager andre opgaver end interessevaretagelse, f.eks. informationsindsamling og rådgivning af medlemsvirksomhederne, er de direkte udgifter forbundet med interessevaretagelse skønnet til ca. 1/3 af de samlede udgifter.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.