Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Danish Dairy Board Brussels s.a.

Identifikační číslo v rejstříku: 13118423364-86
Datum registrace: 23/03/2010 14:55:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:29:35
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:29:35
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Danish Dairy Board Brussels s.a.

DDBB

Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Axeltorv, 3
1609 København V
DÁNSKO

(+45) 33394000

Rue du Luxembourg 47-51
1050 Bruxelles
BELGIE

(+32) 022302705

    Osoba s právní odpovědností

pan  Karen Hækkerup

Administrerende direktør

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Flemming Nør-Pedersen

Direktør

    Cíle a úkoly

DDBB har til formål at varetage dansk mejeribrugs brancheinteresser i forhold til især EU-politikken.

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Mejerirelaterede aspekter af den fælles landbrugspolitik. Fødevarepolitik generelt. BREF. NEC-direktivet, ETS, Skolemælksordningen, Økologirevisionen, Handelspolitik generelt, Frihandelsaftaler. Miljø- og klimapolitik. Dyrevelfærd.

Ad hoc nyhedsbrev Danish Dairy Brief om aktuelle mejeripolitiske emner udsendes med varierende mellemrum


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Information og rådgivning om EU-lovgivning, både eksisterende og kommende.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 3  

3

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Kirsten Holm SVENDSEN 14/07/2015 10/07/2016
Steffen Zoëga THORØE 14/07/2015 10/07/2016
Katri JUSTESEN 24/06/2015 22/12/2015
Lise Andreasen HOYER 14/07/2015 10/07/2016

    Oblasti zájmu

  • Bezpečnost potravin
  • Obchod
  • Ochrana spotřebitele
  • Vnější vztahy
  • Zemědělství a rozvoj venkova
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

www.lf.dk

DDBB er medlem af European Dairy Association (EDA. www.euromilk.org og af Association de l'Industrie de la Fonte de Fromage de la C.E.E. (Assifonte). www assifonte.org samt IDF www.fil/idf.org

    Finanční údaje

01/2014  -  01/2015

>= 400 000 € a < 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

De anslåede udgifter er baseret på Danish Dairy Board Brussel s.a.'s samlede udgifter. Da DDBB ligeledes varetager andre opgaver end interessevaretagelse, f.eks. informationsindsamling og rådgivning af medlemsvirksomhederne, er de direkte udgifter forbundet med interessevaretagelse skønnet til ca. 1/2 af de samlede udgifter.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.