Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Danish Dairy Board Brussels s.a.

Identifikační číslo v rejstříku: 13118423364-86
Datum registrace: 23.3.10 14:55:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 26.2.14 11:51:09
Datum poslední roční aktualizace je 26.2.14 11:51:09


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Danish Dairy Board Brussels s.a.
Zkratka: DDBB
Právní forma Association
Internetové stránky: http://www.lf.dk

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Søren Gade
Funkce: Administrerende direktør

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Susie Stærk Ekstrand
Funkce: Direktør

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Axeltorv  3
1609 København V
DÁNSKO
Telefon: (+45) 33394000
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Danish Dairy Board Brussels s.a.
Ms. Kirsten Holm Svendsen, Director
47-51 Rue du Luxembourg
B-1050 Bruxelles

tel.: +32(2)2302705

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: DDBB har til formål at varetage dansk mejeribrugs brancheinteresser i forhold til især EU-politikken.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Ciara Ellen O'Neill 18.7.14 30.1.15
Steffen Zoëga Thorøe 5.9.14 1.9.15
Lise Andreasen HOYER 16.7.14 14.7.15
Kirsten Holm Svendsen 17.7.14 15.7.15
Signe Fabritius De Tengnagel 17.12.14 15.8.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Reformen af den fælles landbrugspolitik.
Forhandling af frihandelsaftaler
Ernærings- og sundhedsanprisninger
Skolemælk
Promotion
BREF

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Vnější vztahy
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
DDBB er medlem af European Dairy Association (EDA. www.euromilk.org og af Association de l'Industrie de la Fonte de Fromage de la C.E.E. (Assifonte). www assifonte.org

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 01/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 300000  € a < 350000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

De anslåede udgifter er baseret på Danish Dairy Board Brussel s.a.'s samlede udgifter. Da DDBB ligeledes varetager andre opgaver end interessevaretagelse, f.eks. informationsindsamling og rådgivning af medlemsvirksomhederne, er de direkte udgifter forbundet med interessevaretagelse skønnet til ca. 1/3 af de samlede udgifter.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.