Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

South East European Centre for Entrepreneurial Learning

Identifikavimo numeris Registre: 13098435231-62
Registracijos data: 04/02/2011 14:21:31

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 07/04/2015 11:55:53
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 07/04/2015 11:55:53
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 07/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

South East European Centre for Entrepreneurial Learning

SEECEL

Public organisation

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Selska, 217
10000 Zagreb
KROATIJA

(+385) 13040260

    Teisiškai atsakingas asmuo

Efka Heder

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Efka Heder

Director

    Tikslai ir uždaviniai

SEECEL’s mission is to promote policy-based integration of entrepreneurial learning into national system of pre-accession countries of South East Europe (SEE). SEECEL aims to support all participating countries in the alignment of policies and practice in life long entrepreneurial learning with those of the European Union as well as to identify other global models that may enhance the role of entrepreneurial learning in the context of knowledge-driven, small enterprise-dominated and highly competitive economies. SEECEL’s vision is to become an internationally recognised, trustworthy and efficient institution in the field of lifelong entrepreneurial learning with particular reference to policy and practice, data, knowledge and know-how.

SEECEL member countries are:
Republic of Albania
Bosnia and Herzegovina
Republic of Croatia
Kosovo*
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Montenegro
Republic of Serbia
Republic of Turkey

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU 2020
Small Business Act for Europe (SBA)
Others related to Entrepreneurial Learning and competences

Zagreb, Croatia – at the ministerial Entrepreneurship Education Regional Summit held on 23 October 2012 in Zagreb, the respective ministers or their appointed envoys from the field of economy and education from eight (8) SEECEL member states, as follows: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo*, Montenegro, Serbia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey signed “A Charter for Entrepreneurial Learning: the Keystone for Growth and Jobs”.

By signing the Charter, the participating parties re-confirmed their full support to the systematic development of lifelong entrepreneurial learning as a key competence through continued policy improvement, good practice sharing and regional cooperation.


 

Non

Non

Transversal skills WG

Non

Non

Entrepreneurship
Education
Entrepreneurial Learning

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 15  

15

15

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Regioninė politika
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

0

 • KROATIJA
 • ALBANIJA
 • BOSNIJA IR HERCEGOVINA
 • JUODKALNIJA
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • SERBIJA
 • TURKIJA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

5 000 000 €

4 000 000 €

 €

3 400 000 €

IPA multi-beneficiary programme

600 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.