Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Svensk Energi / Swedenergy

Identifikačné číslo v Registri: 13073098010-57
Dátum registrácie: 07/02/2012 17:26:26

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/02/2015 15:09:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/02/2015 15:09:54
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Svensk Energi / Swedenergy

Branch organisation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Olof Palmes gata, 31
101 53 Stockholm
ŠVÉDSKO

(+46) 86772500

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Kjell Jansson

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Joakim Bogdanoff

Director, Head of office European Affairs

    Ciele a poslanie

Swedenergy is a non-profit industry and special interest organisation for companies involved in the supply of electricity. As the united voice of the Swedish power industry, the organisation monitors and promotes the interests of its members and the power industry in general.

Swedenergy is representing companies involved in the production, distribution and trading of electricity in Sweden – with a total of 171 member groups. Including subsidiaries within these groups, the organization is made up of 355 individual member companies. These include state-owned, municipal and private sector companies as well as associations of different types.

  • európskej
  • svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Internal Energy Market
Energy Union
etc


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Contacts with the European Parliament and the European Comissions in all questions concerning energy, environment and climate

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2   50%: 2  

4

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Regionálna politika
  • Spotrebitelia
  • Vnútorný trh
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member association of Eurelectric

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.