Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Svensk Energi / Swedenergy

Identifikačné číslo v Registri: 13073098010-57
Dátum registrácie: 7.2.2012 17:26:26

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.1.2014 12:02:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.1.2014 12:02:15


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Svensk Energi / Swedenergy
Skratka:
Právna forma: Branch organisation
Internetová stránka: http://www.svenskenergi.se

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Kjell Jansson
Funkcia: CEO

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Joakim Bogdanoff
Funkcia: Director, Head of office European Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Olof Palmes gata  31
101 53 Stockholm
ŠVÉDSKO
Telefónne číslo: (+46) 86772500
Fax: (+46) 86772506
Ďalšie kontaktné údaje: Svensk Energi /Swedenergy
Rue de la Loi 277
B-1040 Bruxelles, Belgium

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Swedenergy is a non-profit industry and special interest organisation for companies involved in the supply of electricity. As the united voice of the Swedish power industry, the organisation monitors and promotes the interests of its members and the power industry in general.

Swedenergy is representing companies involved in the production, distribution and trading of electricity in Sweden – with a total of 171 member groups. Including subsidiaries within these groups, the organization is made up of 355 individual member companies. These include state-owned, municipal and private sector companies as well as associations of different types.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Contacts with the European Parliament and the European Comissions in all questions concerning energy, environment and climate

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Regionálna politika
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Spotrebitelia
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Member association of Eurelectric

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.