Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Westfalen AG

Αριθμός μητρώου: 13040088039-68
ημερομηνία της εγγραφής: 10/02/2012 10:08:59

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 14/01/2015 08:23:30
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 14/01/2015 08:23:30

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Westfalen AG

Aktiengesellschaft

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Industrieweg, 43
48136 Münster
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49251) 6950

(+) 

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Wolfgang Fritsch-Albert

Vorstandsvorsitzender

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Hans-Jürgen Kemler

Produktmanager Kältemittel

    Στόχοι και αποστολή

Produktions- und Handelsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Gase, Energieversorgung und Tankstellen.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Vorschlag für die Revision der EG-Verordnung 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δράση για το κλίμα

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

34.000 €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Hans-Jürgen Kemler