Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Children's Rights Alliance Ireland

Αριθμός μητρώου: 13019323995-97
ημερομηνία της εγγραφής: 06/08/2010 18:23:24

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 02/03/2015 17:25:52
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 02/03/2015 17:25:52
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 02/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Children's Rights Alliance Ireland

Registered Charity

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

7 Red Cow Lane
Smithfield
Dublin 7
Dublin 2 Dublin
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

(+3531) 6629400

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Tanya Ward

Chief Executive

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Tanya Ward

Chief Executive

    Στόχοι και αποστολή

The Children’s Rights Alliance unites over 100 organisations working together to make Ireland one of the best places in the world to be a child. We improve the lives of all children and young people by ensuring Ireland’s laws, policies and services comply with the standards set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Children's Rights


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Children's Rights

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εσωτερικών Υποθέσεων
  • Νεολαία

    Μέλη

7

  • ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Eurochild

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

802.826 €

135.540 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

135.540 €

0 €

667.286 €

642.556 €

24.730 €

Audited Accounts are available on request

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.