Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Children's Rights Alliance Ireland

Αριθμός μητρώου: 13019323995-97
ημερομηνία της εγγραφής: 6/8/2010 6:23:24 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/7/2014 12:13:47 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/7/2014 12:13:47 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Children's Rights Alliance Ireland
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Registered Charity
Δικτυακός τόπος: http://www.childrensrights.ie

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Tanya Ward
Θέση: Chief Executive

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Tanya Ward
Θέση: Chief Executive

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 31 Molesworth Street 
Dublin 2 Dublin
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+3531) 6629400
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: The Children’s Rights Alliance unites over 100 organisations working together to make Ireland one of the best places in the world to be a child. We improve the lives of all children and young people by ensuring Ireland’s laws, policies and services comply with the standards set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Children's Rights

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εσωτερικών Υποθέσεων
  • Νεολαία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 7
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
  • ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Eurochild

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 802.826
από δημόσια χρηματοδότηση: 135.540
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις: 0
- Επιχορηγήσεις: 0
- από εθνική χρηματοδότηση: 135.540
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 0
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 667.286
- δωρεές: 642.556
- συνδρομές μελών: 24.730
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Audited Accounts are available on request

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.