Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Children's Rights Alliance Ireland

Идентификационен номер в Регистъра: 13019323995-97
Дата на регистрация: 10-8-6 18:23:24

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-18 12:13:47
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-18 12:13:47


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Children's Rights Alliance Ireland
Инициали:
Правен статут: Registered Charity
Уебсайт: http://www.childrensrights.ie

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Tanya Ward
Длъжност: Chief Executive

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Tanya Ward
Длъжност: Chief Executive

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Molesworth Street  31
Dublin 2 Dublin
ИРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+3531) 6629400
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Children’s Rights Alliance unites over 100 organisations working together to make Ireland one of the best places in the world to be a child. We improve the lives of all children and young people by ensuring Ireland’s laws, policies and services comply with the standards set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Children's Rights

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Вътрешни работи
  • Младеж
  • Правосъдие и основните права

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 7
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
  • ИРЛАНДИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Eurochild

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 802 826
от който публични средства: 135 540
- от европейски източници:
- Обществени поръчки: 0
- Безвъзмездни средства: 0
- от национални източници: 135 540
- от регионални източници: 0
други източници: 667 286
- дарения: 642 556
- членски вноски: 24 730
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Audited Accounts are available on request

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.