Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Children's Rights Alliance Ireland

Идентификационен номер в Регистъра: 13019323995-97
Дата на регистрация: 06/08/2010 18:23:24

Информацията за този субект е била последно изменена на: 02/03/2015 17:25:52
Последната годишна актуализация е извършена на: 02/03/2015 17:25:52
Следваща актуализация най-късно до: 02/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Children's Rights Alliance Ireland

Registered Charity

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

7 Red Cow Lane
Smithfield
Dublin 7
Dublin 2 Dublin
ИРЛАНДИЯ

(+3531) 6629400

    Правно отговорно лице

Госпожа  Tanya Ward

Chief Executive

    Отговорник за отношенията с ЕС

Госпожа  Tanya Ward

Chief Executive

    Цели и задачи

The Children’s Rights Alliance unites over 100 organisations working together to make Ireland one of the best places in the world to be a child. We improve the lives of all children and young people by ensuring Ireland’s laws, policies and services comply with the standards set out in the United Nations Convention on the Rights of the Child.

национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Children's Rights


 

Не

Не

Не

Не

Не

Children's Rights

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Вътрешни работи
  • Младеж
  • Правосъдие и основните права

    Членство

7

  • ИРЛАНДИЯ

Eurochild

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

802 826 €

135 540 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

135 540 €

0 €

667 286 €

642 556 €

24 730 €

Audited Accounts are available on request

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.