Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Brussels Enterprises Commerce and Industry

Identifikační číslo v rejstříku: 12949148092-44
Datum registrace: 17.2.12 9:53:51

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.2.14 14:40:18
Datum poslední roční aktualizace je 13.2.14 14:40:18


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Brussels Enterprises Commerce and Industry
Zkratka: BECI
Právní forma Non profit organisation
Internetové stránky: http://www.beci.be

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Olivier Willocx
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jean-Philippe Mergen
Funkce: Director Export

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Louise  500
1050 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 2 2100177
Číslo faxu: (+32) 2 6409328
Další kontaktní údaje: BECI, Brussels Enterprises Commerce and Industry, which brings together Brussels' Chamber of Commerce and Industry and the Brussels Business Federation, includes 33,000 member companies located in the Brussels-Capital Region.

The services that BECI provides to companies are those generally expected of a Chamber of Commerce: advice on imports and exports, legal and social advice, training, support for the creation of enterprises, administrative formalities, and the establishment of business contacts between companies, including via databases of Belgian companies.

As an employers’ organization, BECI upholds the interests of companies located in Brussels with regard to the regional, federal and European authorities.

BECI is member of Enterprise Europe Network. In this framework, it offers business support services for the international development of Brussels-based companies by providing them with various services:
- information on European legislation and Directives and on market access
- the organisation of theme-based seminars on exports and foreign markets
- guidance in the search for international business contacts
- events aimed at promoting international business relationships:
o economic missions,
o brokerage events (days of pre-organised business meetings with targeted potential partners from various countries operating in a specific sector),
o business meetings with foreign delegations in Brussels.
- Export formalities: issuance of certificates of origin and ATA carnets, and legalisation of export documents.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: BECI, Brussels Enterprises Commerce and Industry, which brings together Brussels' Chamber of Commerce and Industry and the Union of Enterprises in Brussels (UEB), includes 33,000 member companies located in the Brussels-Capital Region.
The services that BECI provides to companies are those generally expected of a Chamber of Commerce: advice on imports and exports, legal and social advice, training, support for the creation of enterprises, administrative formalities, and the establishment of business contacts between companies, including via databases of Belgian companies.
As an employers’ organization, BECI upholds the interests of companies located in Brussels with regard to the regional, federal and European authorities.
BECI is member of the Enterprise Europe Network. In this framework, BECI has to inform the Brussels businesses on the EU legislation and directives. We listen to the problems the Brussels businesses face doing business at home or across Europe and we give the feedback to the European Commission. We make consultation of the companies on current or future legislation to help the EU Commission to improve legislation for the business of the Brussels companies.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Seminars on EU directives and EU funding programmes.
Feedback and consultation of Brussels business on customs infringement and sanctions, top 10 most burdensome legislative acts for SME's, review of EU waste management targets,status of the European private company.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
BECI is member of Enterprise Europe Network.
BECI is member of the Federation of Belgian Chambers of Commerce.

Finanční údaje

Rok: 06/2012 - 06/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 116 725 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Grant concerning Enterprise Europe Network

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.