Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Brussels Enterprises Commerce and Industry

Identifikační číslo v rejstříku: 12949148092-44
Datum registrace: 17/02/2012 09:53:51

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 17:41:45
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 17:41:45
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Brussels Enterprises Commerce and Industry

BECI

Non profit organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Avenue Louise, 500
1050 Brussels
BELGIE

(+32) 2 2100177

    Osoba s právní odpovědností

pan  Olivier Willocx

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jean-Philippe Mergen

Director Export

    Cíle a úkoly

BECI, Brussels Enterprises Commerce and Industry, which brings together Brussels' Chamber of Commerce and Industry and the Union of Enterprises in Brussels (UEB), includes 33,000 member companies located in the Brussels-Capital Region.
The services that BECI provides to companies are those generally expected of a Chamber of Commerce: advice on imports and exports, legal and social advice, training, support for the creation of enterprises, administrative formalities, and the establishment of business contacts between companies, including via databases of Belgian companies.
As an employers’ organization, BECI upholds the interests of companies located in Brussels with regard to the regional, federal and European authorities.
BECI is member of the Enterprise Europe Network. In this framework, BECI has to inform the Brussels businesses on the EU legislation and directives. We listen to the problems the Brussels businesses face doing business at home or across Europe and we give the feedback to the European Commission. We make consultation of the companies on current or future legislation to help the EU Commission to improve legislation for the business of the Brussels companies.

na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Marché intérieur, Entreprises et industrie, commerce, Europaid


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Seminars on EU directives and EU funding programmes.
Feedback and consultation of Brussels business on customs infringement and sanctions, top 10 most burdensome legislative acts for SME's, review of EU waste management targets,status of the European private company.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 4

4

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Transevropské sítě
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

BECI is member of Enterprise Europe Network.
BECI is member of the Federation of Belgian Chambers of Commerce.

    Finanční údaje

06/2013  -  06/2014

< 9 999 €

0 €

Enterprise Europe Network - Cosme

116 725 €

Enterprise Europe Network - Cosme

Grant concerning Enterprise Europe Network

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.