Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége-AGRYA

Identifikačné číslo v Registri: 12798692504-49
Dátum registrácie: 13/10/2009 12:16:21

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 12:54:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 12:54:52
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége-AGRYA

AGRYA

Szövetség (NGO)

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Váci út, 134/C 6/28
P. O. BOX: -
H-1138 Budapest
MAĎARSKO

(+36)13200429

    Osoba s právnou zodpovednosťou

Lajos Dr. Mikula

ügyvezető elnök

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Lajos Dr. Mikula

ügyvezető elnök

    Ciele a poslanie

Az AGRYA 1996-ban alakult, országos szervezet, jelenleg több mint 5000 fiatal gazdával áll kapcsolatban. Az AGRYA agrár és vidékfejlesztési szervezet. Egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete, megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet részese a szakmai döntés előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek.
Az AGRYA másik kiemelkedő célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági termelést folyatató fiatalok ne hagyják el a falujukat. A helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelősséget a település életében.
Az AGRYA hagyományosan jó kapcsolatot ápol az európai szakmai partnerekkel. Így tagja a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának - CEJA és a Rural Youth Europe szervezetnek.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Az AGRYA agrár és vidékfejlesztési szervezet. Egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete, megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet részese a szakmai döntés előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek.
Az AGRYA másik kiemelkedő célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági termelést folyatató fiatalok ne hagyják el a falujukat. A helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelősséget a település életében.
Így a Szövetség által kiemelten figyelemmel kísért szakpolitikák a következők: agrárpolitika, vidékfejlesztés, ifjúságpolitika.

Főbb tájékoztatási, kommunikációs programok, tevékenységek:
- weboldalak működtetése – www.agrya.hu; www.videk-kaland.hu
- elektronikus Hírlevél
- Vidék Kaland Program
- Vidék Kaland Hivatásos Program
- Egyetemi Fiatal Gazda Klubok
- Fiatal Gazda Információs Börze
- Fiatal Gazda Konferencia


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Az AGRYA a fiatal gazdák és a vidéki fiatalok tájékoztatása, felkészítése és integrációjának megkönnyítése érdekében szakmai képzéseket, konferenciákat, tájékoztató körutakat és tapasztalatcserére lehetőséget biztosító tanulmányutakat szervez nemzeti, valamint a CERYC együttműködésnek és a CEJA szakmai támogatásának köszönhetően regionális és európai szinten egyaránt.
Az AGRYA továbbá működteti a Fiatal Gazda Call Centert, melynek keretében minden érdeklődő számára felvilágosítást nyújtunk a Közös Agrárpolitikáról, a fiatal gazdákat érintő támogatási lehetőségekről, agrár szakmai intézkedésekről.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

Az AGRYA 2 teljes munkaidőben foglakoztatott alkalmazottat alkalmaz.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

5 134

 • MAĎARSKO

Az AGRYA 2000-től társult, 2004-től teljes jogú tagja a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának (European Council of Young Farmers - CEJA).
A Szövetség 2006. nyarán nyert felvételt a Rural Youth Europe, a nemzeti ifjúsági, valamint fiatal gazda szervezetek nemzetközi szövetségének tagjai közé.
2007-ben az AGRYA és a CEJA közös projektjeként elindult a Central European Rural Youth Centre – CERYC.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

326 333 €

162 792 €

0 €

nem releváns

50 000 €

EACEA Youth Unit - Youth in Action éves átalány támogatás

112 792 €

163 541 €

66 027 €

8 623 €

81 861 €

7 030 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.