Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége-AGRYA

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 12798692504-49
Regisztráció időpontja: 2009.10.13. 12:16:21

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.10.14. 14:30:46
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.10.14. 14:30:46


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége-AGRYA
Rövidítés: AGRYA
Jogi forma: Szövetség (NGO)
Honlap: http://agrya.hu

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Lajos Dr. Mikula
Beosztás: elnök

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Lajos Dr. Mikula
Beosztás: elnök

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Váci út  134/C 6/28
Postafiók: -
Budapest H-1138
MAGYARORSZÁG
Telefonszám: (+36) 13200429
Faxszám: (+36) 13200429
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Az AGRYA 1996-ban alakult, országos szervezet, jelenleg több mint 3000 fiatal gazdával áll kapcsolatban. Az AGRYA agrár és vidékfejlesztési szervezet. Egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete, megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet részese a szakmai döntés előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek.
Az AGRYA másik kiemelkedő célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági termelést folyatató fiatalok ne hagyják el a falujukat. A helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelősséget a település életében.
Az AGRYA hagyományosan jó kapcsolatot ápol az európai szakmai partnerekkel. Így tagja a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának - CEJA és a Rural Youth Europe szervezetnek.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 2
Kiegészítő információk: Az AGRYA 2 teljes munkaidőben foglakoztatott alkalmazottat alkalmaz.

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Az AGRYA a fiatal gazdák és a vidéki fiatalok tájékoztatása, felkészítése és integrációjának megkönnyítése érdekében szakmai képzéseket, konferenciákat, tájékoztató körutakat és tapasztalatcserére lehetőséget biztosító tanulmányutakat szervez nemzeti, valamint a CERYC együttműködésnek és a CEJA szakmai támogatásának köszönhetően regionális és európai szinten egyaránt.
Az AGRYA továbbá működteti a Fiatal Gazda Call Centert, melynek keretében minden érdeklődő számára felvilágosítást nyújtunk a Közös Agrárpolitikáról, a fiatal gazdákat érintő támogatási lehetőségekről, agrár szakmai intézkedésekről.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Belső piac
 • Bővítés
 • Éghajlatpolitika
 • Élelmiszerbiztonság
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Ifjúságpolitika
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Költségvetés
 • Környezetvédelem
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Transzeurópai hálózatok

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 134
A szervezetbe tartozó szervezetek száma:
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • MAGYARORSZÁG

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Az AGRYA 2000-től társult, 2004-től teljes jogú tagja a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának (European Council of Young Farmers - CEJA).
A Szövetség 2006. nyarán nyert felvételt a Rural Youth Europe, a nemzeti ifjúsági, valamint fiatal gazda szervezetek nemzetközi szövetségének tagjai közé.
2007-ben az AGRYA és a CEJA közös projektjeként elindult a Central European Rural Youth Centre – CERYC.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
Teljes költségvetés: 276 333
ebből állami finanszírozás: 112 792
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások:
- nemzeti forrásból: 112 792
- helyi/regionális forrásból:
ebből egyéb finanszírozás: 163 541
- támogatás: 66 027
- tagdíj: 8 623
Közhasznú tevékenységből származó bevétel : 81 861
Egyéb : 7 030
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.