Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu




Reģistrētās personas profils

Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters

Identitātes numurs Reģistrā: 12766341456-71
Reģistrācijas datums: 09.31.3 16:00:41

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.4.3 08:57:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.4.3 08:57:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters
Akronīms: SHAFFE
Juridiskais statuss: Factual Organisation linked to Freshfel AISBL
Tīmekļa vietne: http://www.shaffe.net

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Philippe Binard
Amats General Delegate

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Egle Eimontaite
Amats Deputy General Delegate

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue de Trèves  49-51
Pastkastīte: 8
Brussels 1040
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 27771580
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: SHAFFE is a Trade Association which represents fresh fruit growers and exporters of the Southern Hemisphere. SHAFFE unites representatives from all significant Southern Hemisphere countries exporting fresh fruits, including Argentina, Australia, Brazil, Chile, New Zealand, Peru, South Africa and Uruguay. Together, these countries annually export over 3.2 billion USD worth of fresh fruits.



SHAFFE is working to improve conditions for exporting fruit to the Northern Hemisphere. SHAFFE is organised via a Brussels-based Secretariat, believes in a free-trade philosophy and aims to promote cooperation among members and to further collective goals.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 0,5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Common Agricultural Policy
Environmental policy
Food policy
Trade policy

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Muita
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.





Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Since SHAFFE is a global organisation, less than 5% of its budget is related to the direct representation of interests to the EU institutions.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.