Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Confederation of Finnish Industries EK

Identifikacijska številka v Registru: 1274604847-34
Datum registracije: 22.12.08 12:00:11

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 26.11.14 10:26:56
Datum zadnje letne spremembe: 26.11.14 10:26:56


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Confederation of Finnish Industries EK
Kratica: EK
Pravni status: Registered Association
Spletna stran: http://www.ek.fi

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Leena Mörttinen
Položaj: Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Janica Ylikarjula
Položaj: Head of Brussels Office

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Eteläranta  10
Poštni predal: 30
00131 Helsinki
FINSKA
Telefon: (+358) 942020
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: EK Brussels
Avenue de Cortenbergh 172
B - 1000 Bruxelles
+32-2-735 63 35
+32- 476 600 998

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Confederation of Finnish Industries (EK) is the leading business organization in Finland. Our main task is to make Finland an internationally attractive and competitive business environment. Successful business activities are the foundation for the Finnish welfare society.
We represent and defend interests of the Finnish business community both on the national level, as well as in the EU. We are engaged in dialogue with decisions makers in all subjects relevant to our members such as company law, taxation, trade policy, innovation environment, SME and entrepreneurship as well as energy and climate politics. Furthermore, we are centrally involved in labour market with our member associations.
EK represents the entire private sector and companies of all sizes :
* 27 member associations
* 16,000 member companies across all business sectors
* member companies employ 980,000 workers
EK's organization consists of 115 professionals, located in our Helsinki headquarters and Brussels office.
EK is a member of BusinessEurope, and we are also active in the OECD and the ILO.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Saila Maarit Turtiainen 11.6.14 6.6.15
Kati Ruohomäki 4.9.14 29.8.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


*Promotes Finland's welfare, which is ultimately based on successful companies
* Communicates to civil servants and decision-makers about the way the decisions concerning companies impact the success of these companies and Finland's welfare.
* Influences legislative projects, e.g. by providing statements and acting in expert committees.
* Co-ordinates employers'labour market policies and negotiates on labour projects pertaining to bipartite and tripartite system.
* Act as a collective voice that defines and communicates the common opinions of business life.
* EK's subsidiaries offer training and advice to companies.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
BUSINESSEUROPE

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2014 - 11/2014
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 400000  € in < 450000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.