Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Elinkeinoelämän keskusliitto

Identifikacijska številka v Registru: 1274604847-34
Datum registracije: 22.12.08 12:00:11

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 13.12.13 11:32:17
Datum zadnje letne spremembe: 13.12.13 11:32:17


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Elinkeinoelämän keskusliitto
Kratica: EK
Pravni status: rekisteröity yhdistys
Spletna stran: http://www.ek.fi

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Leena Mörttinen
Položaj: Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Janica Ylikarjula
Položaj: Head of Brussels Office

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Eteläranta  10
Poštni predal: PL30
00131 Helsinki
FINSKA
Telefon: (+358) 0942020
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: EK Bryssel
Avenue de Cortenbergh 172
B - 1000 Bruxelles
+32-2-735 63 35
+32- 476 600 998

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys- ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.

EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä:

27 jäsenliittoa
16 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä
Yli 70 % Suomen BKT:stä
Yli 95 % maamme viennistä
Noin 950 000 työntekijää

Päämääränä on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluita.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Saila Maarit Turtiainen 11.6.14 6.6.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Toimii yritys- ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Edistää yrittäjyyttä, markkinataloutta, terveitä liiketoiminnan muotoja ja kansainvälistymistä.

Valvoo, että talouselämän kannalta keskeiset voimavarat ovat kilpailukykyisin ehdoin yritysten käytettävissä.

Edistää yritysten yhteistoimintaa elinkeino- ja työnantajapoliittisissa kysymyksissä.

Osallistuu lakien ja muiden päätösten ja toimenpiteiden valmisteluun, seuraa taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa ja tekee niitä koskevia aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Ohjaa ja neuvoo jäseniään yritystoimintaa ja työoloja koskevissa kysymyksissä ja sopimusten soveltamisessa.

Pitää yhteyttä viranomaisiin ja elinkeinoelämän järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
BUSINESSEUROPE
EUROPEAN SERVICES FORUM

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 400000  € in < 450000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.