Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Confederation of Finnish Industries EK

Identifikacijska številka v Registru: 1274604847-34
Datum registracije: 22/12/2008 12:00:11

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 23/04/2015 14:29:42
Datum zadnje letne spremembe: 21/04/2015 16:09:47
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 21/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Confederation of Finnish Industries EK

EK

Registered Association

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Eteläranta, 10
Poštni predal: 30
00131 Helsinki
FINSKA

(+358) 942020

Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 7356335

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Jyri Häkämies

Director General

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Janica Ylikarjula

Head of Brussels Office

    Cilji in naloge

Confederation of Finnish Industries (EK) is the leading business organization in Finland. Our main task is to make Finland an internationally attractive and competitive business environment. Successful business activities are the foundation for the Finnish welfare society.
We represent and defend interests of the Finnish business community both on the national level, as well as in the EU. We are engaged in dialogue with decisions makers in all subjects relevant to our members such as company law, taxation, trade policy, innovation environment, SME and entrepreneurship as well as energy and climate politics. Furthermore, we are centrally involved in labour market with our member associations.
EK represents the entire private sector and companies of all sizes :
* 27 member associations
* 16,000 member companies across all business sectors
* member companies employ 980,000 workers
EK's organization consists of 115 professionals, located in our Helsinki headquarters and Brussels office.
EK is a member of BusinessEurope, and we are also active in the OECD and the ILO.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

• 2030 framework for climate and energy policies
• Strategic Framework for the Energy Union
• Circular economy
• Digital Single Market (DSM) Package
• Internal Market Strategy for goods and services
• A new comprehensive legal framework for the
protection of personal data in the EU
• The Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP)
• Capital Markets Union
• Better Regulation Package
• REFIT actions


 

Ne

European Social Fund Committee
Advisory Committee on Free Movement of Workers
Advisory Committee on Vocational Training (ACVT)
Advisory Committee for the Coordination of social security systems
Advisory Committee on Safety and Health at Work

Commission stakeholder expert group on public procurement

Ne

Ne

*Promotes Finland's welfare, which is ultimately based on successful companies
* Communicates to civil servants and decision-makers about the way the decisions concerning companies impact the success of these companies and Finland's welfare.
* Influences legislative projects, e.g. by providing statements and acting in expert committees.
* Co-ordinates employers'labour market policies and negotiates on labour projects pertaining to bipartite and tripartite system.
* Act as a collective voice that defines and communicates the common opinions of business life.
* EK's subsidiaries offer training and advice to companies.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 3   25%: 2

5

2,8

+ 1 student doing her thesis and having an access badge to the Parliament

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Salla AHONEN 22/04/2015 20/04/2016

    Interesna področja

 • Carina
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Podnebni ukrepi
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Proračun
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Širitev
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Trgovina
 • Varnost živil
 • Vseevropska omrežja
 • Zaposlovanje in socialne zadeve
 • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

http://ek.fi/en/about-us/member-associations/

BUSINESSEUROPE

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 400.000 € in < 499.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

EK is a member of BusinessEurope and according to BusinessEurope's estimate 54.019 Eur of our subscription corresponds to their activities related to the Transparency Register. However this subscription is paid for the general representation of the interests of European Business, not for direct advocacy activities of EK.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.