Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Confederation of Finnish Industries EK

Identifikační číslo v rejstříku: 1274604847-34
Datum registrace: 22/12/2008 12:00:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 26/11/2014 10:26:56
Datum poslední roční aktualizace je: 26/11/2014 10:26:56

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Confederation of Finnish Industries EK

EK

Registered Association

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Eteläranta, 10
Poštovní přihrádka: 30
00131 Helsinki
FINSKO

(+358) 942020

(+) 

EK Brussels
Avenue de Cortenbergh 172
B - 1000 Bruxelles
+32-2-735 63 35
+32- 476 600 998

    Osoba s právní odpovědností

paní  Leena Mörttinen

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Janica Ylikarjula

Head of Brussels Office

    Cíle a úkoly

Confederation of Finnish Industries (EK) is the leading business organization in Finland. Our main task is to make Finland an internationally attractive and competitive business environment. Successful business activities are the foundation for the Finnish welfare society.
We represent and defend interests of the Finnish business community both on the national level, as well as in the EU. We are engaged in dialogue with decisions makers in all subjects relevant to our members such as company law, taxation, trade policy, innovation environment, SME and entrepreneurship as well as energy and climate politics. Furthermore, we are centrally involved in labour market with our member associations.
EK represents the entire private sector and companies of all sizes :
* 27 member associations
* 16,000 member companies across all business sectors
* member companies employ 980,000 workers
EK's organization consists of 115 professionals, located in our Helsinki headquarters and Brussels office.
EK is a member of BusinessEurope, and we are also active in the OECD and the ILO.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

*Promotes Finland's welfare, which is ultimately based on successful companies
* Communicates to civil servants and decision-makers about the way the decisions concerning companies impact the success of these companies and Finland's welfare.
* Influences legislative projects, e.g. by providing statements and acting in expert committees.
* Co-ordinates employers'labour market policies and negotiates on labour projects pertaining to bipartite and tripartite system.
* Act as a collective voice that defines and communicates the common opinions of business life.
* EK's subsidiaries offer training and advice to companies.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

10

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Saila Maarit Turtiainen 11/06/2014 06/06/2015
Ekatarina VAAHTERA 27/01/2015 23/04/2015
Kati Ruohomäki 04/09/2014 29/08/2015

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

BUSINESSEUROPE

    Finanční údaje

01/2014  -  11/2014

>= 400 000  € a < 450 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.