Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Elinkeinoelämän keskusliitto

Identifikační číslo v rejstříku: 1274604847-34
Datum registrace: 22.12.08 12:00:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 13.12.13 11:32:17
Datum poslední roční aktualizace je 13.12.13 11:32:17


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Elinkeinoelämän keskusliitto
Zkratka: EK
Právní forma rekisteröity yhdistys
Internetové stránky: http://www.ek.fi

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Leena Mörttinen
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: slečna  Janica Ylikarjula
Funkce: Head of Brussels Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Eteläranta  10
Poštovní přihrádka: PL30
00131 Helsinki
FINSKO
Telefon: (+358) 0942020
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: EK Bryssel
Avenue de Cortenbergh 172
B - 1000 Bruxelles
+32-2-735 63 35
+32- 476 600 998

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys- ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö.

EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä:

27 jäsenliittoa
16 000 jäsenyritystä, joista 96 % pk-yrityksiä
Yli 70 % Suomen BKT:stä
Yli 95 % maamme viennistä
Noin 950 000 työntekijää

Päämääränä on parantaa elinkeinoelämän yhteisten etujen valvontaa kotimaassa, Euroopan unionissa ja kansainvälisillä foorumeilla sekä tehostaa jäsenliittojen ja -yritysten palveluita.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Saila Maarit Turtiainen 11.6.14 6.6.15
Kati Ruohomäki 4.9.14 29.8.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Toimii yritys- ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Edistää yrittäjyyttä, markkinataloutta, terveitä liiketoiminnan muotoja ja kansainvälistymistä.

Valvoo, että talouselämän kannalta keskeiset voimavarat ovat kilpailukykyisin ehdoin yritysten käytettävissä.

Edistää yritysten yhteistoimintaa elinkeino- ja työnantajapoliittisissa kysymyksissä.

Osallistuu lakien ja muiden päätösten ja toimenpiteiden valmisteluun, seuraa taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa ja tekee niitä koskevia aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Ohjaa ja neuvoo jäseniään yritystoimintaa ja työoloja koskevissa kysymyksissä ja sopimusten soveltamisessa.

Pitää yhteyttä viranomaisiin ja elinkeinoelämän järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
BUSINESSEUROPE
EUROPEAN SERVICES FORUM

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 400000  € a < 450000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.