Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Confederation of Finnish Industries EK

Identifikační číslo v rejstříku: 1274604847-34
Datum registrace: 22/12/2008 12:00:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/04/2015 14:29:42
Datum poslední roční aktualizace je: 21/04/2015 16:09:47
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 21/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Confederation of Finnish Industries EK

EK

Registered Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Eteläranta, 10
Poštovní přihrádka: 30
00131 Helsinki
FINSKO

(+358) 942020

Avenue de Cortenbergh 172
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 2 7356335

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jyri Häkämies

Director General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Janica Ylikarjula

Head of Brussels Office

    Cíle a úkoly

Confederation of Finnish Industries (EK) is the leading business organization in Finland. Our main task is to make Finland an internationally attractive and competitive business environment. Successful business activities are the foundation for the Finnish welfare society.
We represent and defend interests of the Finnish business community both on the national level, as well as in the EU. We are engaged in dialogue with decisions makers in all subjects relevant to our members such as company law, taxation, trade policy, innovation environment, SME and entrepreneurship as well as energy and climate politics. Furthermore, we are centrally involved in labour market with our member associations.
EK represents the entire private sector and companies of all sizes :
* 27 member associations
* 16,000 member companies across all business sectors
* member companies employ 980,000 workers
EK's organization consists of 115 professionals, located in our Helsinki headquarters and Brussels office.
EK is a member of BusinessEurope, and we are also active in the OECD and the ILO.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

• 2030 framework for climate and energy policies
• Strategic Framework for the Energy Union
• Circular economy
• Digital Single Market (DSM) Package
• Internal Market Strategy for goods and services
• A new comprehensive legal framework for the
protection of personal data in the EU
• The Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP)
• Capital Markets Union
• Better Regulation Package
• REFIT actions


 

Ne

European Social Fund Committee
Advisory Committee on Free Movement of Workers
Advisory Committee on Vocational Training (ACVT)
Advisory Committee for the Coordination of social security systems
Advisory Committee on Safety and Health at Work

Commission stakeholder expert group on public procurement

Ne

Ne

*Promotes Finland's welfare, which is ultimately based on successful companies
* Communicates to civil servants and decision-makers about the way the decisions concerning companies impact the success of these companies and Finland's welfare.
* Influences legislative projects, e.g. by providing statements and acting in expert committees.
* Co-ordinates employers'labour market policies and negotiates on labour projects pertaining to bipartite and tripartite system.
* Act as a collective voice that defines and communicates the common opinions of business life.
* EK's subsidiaries offer training and advice to companies.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 3   25%: 2

5

2,8

+ 1 student doing her thesis and having an access badge to the Parliament

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Salla AHONEN 22/04/2015 20/04/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://ek.fi/en/about-us/member-associations/

BUSINESSEUROPE

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € a < 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

EK is a member of BusinessEurope and according to BusinessEurope's estimate 54.019 Eur of our subscription corresponds to their activities related to the Transparency Register. However this subscription is paid for the general representation of the interests of European Business, not for direct advocacy activities of EK.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.