Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Regio Randstad

Numărul de identificare din Registru: 12486737199-59
Data înscrierii: 18.11.2011 15:49:37

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.10.2013 11:32:44
Data ultimei actualizări anuale: 22.10.2013 11:32:44


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Regio Randstad
Acronim:
Statut juridic: informal partnership
Site internet: http://www.randstadregion.eu

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Autorităţi locale, regionale şi municipale (la nivel subnaţional)

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Elvira Sweet
Funcţie: Chair of Regio Randstad EU organisation/provincial executive

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Astrid Weij
Funcţie: EU Randstad coordinator

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Archimedeslaan  6
3584 BA Utrecht
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+31) 0302589111
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Contact details Brussels office:
Regio Randstad Brussel
Trierstraat/Rue de Treves 59/61
1040 Brussels
Belgium

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Randstad Region is the fifth economical region in the EU. It embraces four provinces Flevoland, Noord-Holland, Utrecht and Zuid-Holland. The provinces joined its forces to collaborate on EU affairs. Our main objectives are to strengthen the international competitiveness of the region and to improve quality of life in the western part of the Netherlands – the Randstad. To achieve our main objectives we focus our European work on the following Policy Areas:
1. (Future of) Regional Policy
2. Sustainable Environment (resource efficiency)
3. Knowledge & Innovation
4. Rural areas under urban pressure
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 8
Informații complementare: The names of the Brussels representatives are
Astrid Weij: EU Coördinator of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the province of Utrecht;
Wim Stooker: EU representative of the province of Noord-Holland;
Eva Gijbels: EU representative of the province of Noord-Holland
Alexander van den Bosch: EU representative of the province of Zuid-Holland
Sidony Venema: EU representative of the province of Flevoland

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


EU policy, Regional Policy, Common Agriculural Policy, and many more

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Buget
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Energie
 • Mediu
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 7
Numărul organizaţiilor membre: 0
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Mainly ERRIN: European Regions Research and Innovation Network, PURPLE: Peri-Urban Regions Platform Europe, AIR: Air-quality Initiative of Regions, CEMR: Council of European Municipalities and Regions, CoR: Comite of the Regions

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 10/2012
Buget total: 619.540
din care finanţare publică: 619.540
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 619.540
din alte surse: 0
- donaţii: 0
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 600000  € şi < 700000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Not applicable

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Voor akkoord