Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Regio Randstad

Numărul de identificare din Registru: 12486737199-59
Data înscrierii: 18/11/2011 15:49:37

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 14/07/2015 11:15:31
Data ultimei actualizări anuale: 14/07/2015 11:15:31
Data-limită pentru următoarea actualizare: 14/07/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Regio Randstad

informal partnership

    Secțiunea de înregistrare

VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.

Structuri regionale

    Date de contact

Archimedeslaan, 6
3584 BA Utrecht
ȚĂRILE DE JOS

(+31) 0302589111

Trierstraat 59-61
1040 Brussel
BELGIA

(+32) 27379982

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Doamna  Mariëtte  Pennarts-Pouw

Chair of Regio Randstad EU organisation/provincial executive

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Doamna  Astrid Weij

Head of Office

    Obiective şi misiuni

The Randstad Region is the fifth economical region in the EU. It embraces four provinces Flevoland, Noord-Holland, Utrecht and Zuid-Holland. The provinces joined its forces to collaborate on EU affairs. Our main objectives are to strengthen the international competitiveness of the region and to improve quality of life in the western part of the Netherlands – the Randstad. To achieve our main objectives we focus our European work on the following Policy Areas:
1. (Future of) Regional Policy
2. Sustainable Environment (resource efficiency)
3. Knowledge & Innovation
4. Rural areas under urban pressure

  • european
  • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Cohesiebeleid
Pakket Schone Lucht
Horizon2020
'Better Regulation'
Circulaire Economie
'Urban Agenda'


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

100%: 2   25%: 5

7

3,2

The names of the Brussels representatives are
Astrid Weij: EU Head of Office
Felice Decates: EU representative of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the province of Utrecht;
Wim Stooker: EU representative of the province of Noord-Holland;
Eva Gijbels: EU representative of the province of Noord-Holland
Alexander van den Bosch: EU representative of the province of Zuid-Holland
Sidony Venema: EU representative of the province of Flevoland

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

  • Afaceri economice şi financiare
  • Agricultură şi dezvoltare rurală
  • Buget
  • Cercetare şi tehnologie
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Concurenţă
  • Energie
  • Mediu
  • Politică regională
  • Reţele transeuropene
  • Sănătate publică
  • Transporturi

    Membri și afiliere

7

  • BELGIA
  • ȚĂRILE DE JOS

Mainly ERRIN: European Regions Research and Innovation Network, PURPLE: Peri-Urban Regions Platform Europe, AIR: Air-quality Initiative of Regions, CEMR: Council of European Municipalities and Regions, CoR: Comite of the Regions

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € şi < 299.999 €

619.540 €

619.540 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

0 €

619.540 €

0 €

0 €

0 €

Not applicable

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Voor akkoord