Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Regio Randstad

Identitātes numurs Reģistrā: 12486737199-59
Reģistrācijas datums: 18/11/2011 15:49:37

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 14/07/2015 11:15:31
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14/07/2015 11:15:31
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 14/07/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Regio Randstad

informal partnership

    Reģistra nodaļa

VI - Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.

Reģionālas struktūras

    Kontaktinformācija

Archimedeslaan, 6
Utrecht 3584 BA
NĪDERLANDE

(+31) 0302589111

Trierstraat 59-61
Brussel 1040
BEĻĢIJA

(+32) 27379982

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  Mariëtte  Pennarts-Pouw

Chair of Regio Randstad EU organisation/provincial executive

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Astrid Weij

Head of Office

    Mērķi un uzdevumi

The Randstad Region is the fifth economical region in the EU. It embraces four provinces Flevoland, Noord-Holland, Utrecht and Zuid-Holland. The provinces joined its forces to collaborate on EU affairs. Our main objectives are to strengthen the international competitiveness of the region and to improve quality of life in the western part of the Netherlands – the Randstad. To achieve our main objectives we focus our European work on the following Policy Areas:
1. (Future of) Regional Policy
2. Sustainable Environment (resource efficiency)
3. Knowledge & Innovation
4. Rural areas under urban pressure

 • Eiropas līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Cohesiebeleid
Pakket Schone Lucht
Horizon2020
'Better Regulation'
Circulaire Economie
'Urban Agenda'


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 2   25%: 5

7

3,2

The names of the Brussels representatives are
Astrid Weij: EU Head of Office
Felice Decates: EU representative of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the province of Utrecht;
Wim Stooker: EU representative of the province of Noord-Holland;
Eva Gijbels: EU representative of the province of Noord-Holland
Alexander van den Bosch: EU representative of the province of Zuid-Holland
Sidony Venema: EU representative of the province of Flevoland

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Transports
 • Vide

    Dalība organizācijās

7

 • BEĻĢIJA
 • NĪDERLANDE

Mainly ERRIN: European Regions Research and Innovation Network, PURPLE: Peri-Urban Regions Platform Europe, AIR: Air-quality Initiative of Regions, CEMR: Council of European Municipalities and Regions, CoR: Comite of the Regions

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € un < 299 999 €

619 540 €

619 540 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

0 €

619 540 €

0 €

0 €

0 €

Not applicable

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
Voor akkoord