Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Regio Randstad

Identifikavimo numeris Registre: 12486737199-59
Registracijos data: 11.11.18 15.49.37

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.22 11.32.44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.22 11.32.44


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Regio Randstad
Akronimas:
Teisinis statusas: informal partnership
Svetainė: http://www.randstadregion.eu

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo)

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Elvira Sweet
Pareigos: Chair of Regio Randstad EU organisation/provincial executive

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Astrid Weij
Pareigos: EU Randstad coordinator

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Archimedeslaan  6
3584 BA Utrecht
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 0302589111
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Contact details Brussels office:
Regio Randstad Brussel
Trierstraat/Rue de Treves 59/61
1040 Brussels
Belgium

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Randstad Region is the fifth economical region in the EU. It embraces four provinces Flevoland, Noord-Holland, Utrecht and Zuid-Holland. The provinces joined its forces to collaborate on EU affairs. Our main objectives are to strengthen the international competitiveness of the region and to improve quality of life in the western part of the Netherlands – the Randstad. To achieve our main objectives we focus our European work on the following Policy Areas:
1. (Future of) Regional Policy
2. Sustainable Environment (resource efficiency)
3. Knowledge & Innovation
4. Rural areas under urban pressure
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija: The names of the Brussels representatives are
Astrid Weij: EU Coördinator of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the province of Utrecht;
Wim Stooker: EU representative of the province of Noord-Holland;
Eva Gijbels: EU representative of the province of Noord-Holland
Alexander van den Bosch: EU representative of the province of Zuid-Holland
Sidony Venema: EU representative of the province of Flevoland

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


EU policy, Regional Policy, Common Agriculural Policy, and many more

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 7
Narių organizacijų skaičius: 0
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • NYDERLANDAI

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Mainly ERRIN: European Regions Research and Innovation Network, PURPLE: Peri-Urban Regions Platform Europe, AIR: Air-quality Initiative of Regions, CEMR: Council of European Municipalities and Regions, CoR: Comite of the Regions

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 10/2012
Bendras biudžetas: 619 540
viešųjų lėšų dalis: 619 540
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 619 540
iš kitų finansavimo šaltinių: 0
- dovanotos lėšos: 0
- narystės mokesčiai: 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 600000  € ir < 700000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Not applicable

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Voor akkoord