Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Regio Randstad

Identifikavimo numeris Registre: 12486737199-59
Registracijos data: 18/11/2011 15:49:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 14/07/2015 11:15:31
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 14/07/2015 11:15:31
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 14/07/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Regio Randstad

informal partnership

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Regionų struktūros

    Kontaktinė informacija

Archimedeslaan, 6
3584 BA Utrecht
NYDERLANDAI

(+31) 0302589111

Trierstraat 59-61
1040 Brussel
BELGIJA

(+32) 27379982

    Teisiškai atsakingas asmuo

Mariëtte  Pennarts-Pouw

Chair of Regio Randstad EU organisation/provincial executive

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Astrid Weij

Head of Office

    Tikslai ir uždaviniai

The Randstad Region is the fifth economical region in the EU. It embraces four provinces Flevoland, Noord-Holland, Utrecht and Zuid-Holland. The provinces joined its forces to collaborate on EU affairs. Our main objectives are to strengthen the international competitiveness of the region and to improve quality of life in the western part of the Netherlands – the Randstad. To achieve our main objectives we focus our European work on the following Policy Areas:
1. (Future of) Regional Policy
2. Sustainable Environment (resource efficiency)
3. Knowledge & Innovation
4. Rural areas under urban pressure

 • Europos
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Cohesiebeleid
Pakket Schone Lucht
Horizon2020
'Better Regulation'
Circulaire Economie
'Urban Agenda'


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   25%: 5

7

3,2

The names of the Brussels representatives are
Astrid Weij: EU Head of Office
Felice Decates: EU representative of the Randstadprovinces;
Joanne Swets: EU representative of the province of Utrecht;
Wim Stooker: EU representative of the province of Noord-Holland;
Eva Gijbels: EU representative of the province of Noord-Holland
Alexander van den Bosch: EU representative of the province of Zuid-Holland
Sidony Venema: EU representative of the province of Flevoland

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

7

 • BELGIJA
 • NYDERLANDAI

Mainly ERRIN: European Regions Research and Innovation Network, PURPLE: Peri-Urban Regions Platform Europe, AIR: Air-quality Initiative of Regions, CEMR: Council of European Municipalities and Regions, CoR: Comite of the Regions

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € ir < 299 999 €

619 540 €

619 540 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

0 €

619 540 €

0 €

0 €

0 €

Not applicable

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Voor akkoord