Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

World Intellectual Capital/Assets Initiatives

Tunnusnumber registris: 12413295132-19
Registreerimise kuupäev: 28/01/2011 12:13:13

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 07/04/2015 05:56:11
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 07/04/2015 05:56:11
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 07/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

World Intellectual Capital/Assets Initiatives

WICI

global network

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

1211 Avenue of Americas, 82
19th floor, New York
10036 New York
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+1) 2125966083

    Juriidiliselt vastutav isik

Amy Pawlicki

Chairperson

    ELi asjade eest vastutav isik

Stefano Zambon

Vice chairperson

    Eesmärgid ja ülesanded

We hope to suggest the apropriate business reporting scheme in order to help enterpeises activities and its value creation. We also hope to improve productive communiation among steadholders.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

None. WICI has its own framework.

Industry KPIs related to intellectual capital is posted on the WICI website.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

WICI is collaborating with verious organizations located in EU (ex. IIRC, Eurosif).

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

WICI has the governance group to conduct own activities, which consists on 5 members of each region (Europe, Japan, US, a chairperson and a secretariat)

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

30

EBRC(10),
EFFAS(100),
University of Ferrara(300),
SKE(10),
KPMG Australia(400),
Waseda University(2000),
METI(300),
BNDES(300),
AICPA(20000),
PwC(80000)

 • ITAALIA
 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • AUSTRAALIA
 • BRASIILIA
 • JAAPAN

    Finantsandmed

10/2012  -  09/2013

< 9 999 €

10 000 €

10 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

0 €

0 €

3 000 €

4 000 €

3 000 €

0 €

0 €

No budget. No direct funding sources. If funding is needed, the WICI members will provide funding from their respective organization which they belong to (WICI members are belong to a specific organization).

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.