Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

World Intellectual Capital/Assets Initiatives

Tunnusnumber registris: 12413295132-19
Registreerimise kuupäev: 28.01.11 12:13:13

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.01.14 8:02:21
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.01.14 8:02:21


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: World Intellectual Capital/Assets Initiatives
Akronüüm: WICI
Õiguslik vorm: global network
Veebisait: http://www.wici-global.com/

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Amy Pawlicki
Ametikoht: Chairperson

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Stefano Zambon
Ametikoht: Vice chairperson

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 82 1211 Avenue of Americas 19th floor, New York
10036 New York
AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Telefoninumber: (+1) 2125966083
Faks: (+1) 2125966148
Muud kontaktandmed: WICI is the global network to discuss discloure and business reporting issues from the business and value creation point of views.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: We hope to suggest the apropriate business reporting scheme in order to help enterpeises activities and its value creation. We also hope to improve productive communiation among steadholders.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: WICI has the governance group to conduct own activities, which consists on 5 members of each region (Europe, Japan, US, a chairperson and a secretariat)

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


WICI is collaborating with verious organizations located in EU (ex. IIRC, Eurosif).

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 30
Liikmesorganisatsioonide arv: 10
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • EBRC (10 liiget)
 • EFFAS (100 liiget)
 • University of Ferrara (300 liiget)
 • SKE (10 liiget)
 • KPMG Australia (400 liiget)
 • Waseda University (2 000 liiget)
 • METI (300 liiget)
 • BNDES (300 liiget)
 • AICPA (20 000 liiget)
 • PwC (80 000 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ITAALIA

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • AUSTRAALIA
 • BRASIILIA
 • JAAPAN
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 10/2012 - 09/2013
Üldeelarve: 10 000
millest avalik rahastamine: 10 000
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
EBRC : 3 000
WICI Japan : 4 000
WICI Europe : 3 000
millest muud rahastusallikad: 0
- annetused: 0
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.