Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

World Intellectual Capital/Assets Initiatives

Identifikační číslo v rejstříku: 12413295132-19
Datum registrace: 28.1.11 12:13:13

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 27.1.14 8:02:21
Datum poslední roční aktualizace je 27.1.14 8:02:21


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: World Intellectual Capital/Assets Initiatives
Zkratka: WICI
Právní forma global network
Internetové stránky: http://www.wici-global.com/

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Amy Pawlicki
Funkce: Chairperson

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Stefano Zambon
Funkce: Vice chairperson

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: 1211 Avenue of Americas 19th floor, New York 82
10036 New York
SPOJENÉ STÁTY
Telefon: (+1) 2125966083
Číslo faxu: (+1) 2125966148
Další kontaktní údaje: WICI is the global network to discuss discloure and business reporting issues from the business and value creation point of views.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: We hope to suggest the apropriate business reporting scheme in order to help enterpeises activities and its value creation. We also hope to improve productive communiation among steadholders.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace: WICI has the governance group to conduct own activities, which consists on 5 members of each region (Europe, Japan, US, a chairperson and a secretariat)

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


WICI is collaborating with verious organizations located in EU (ex. IIRC, Eurosif).

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Komunikace
 • Podnikání
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 30
Celkový počet členských organizací: 10
Členské organizace (Počet členů) :
 • EBRC (10 členů)
 • EFFAS (100 členů)
 • University of Ferrara (300 členů)
 • SKE (10 členů)
 • KPMG Australia (400 členů)
 • Waseda University (2 000 členů)
 • METI (300 členů)
 • BNDES (300 členů)
 • AICPA (20 000 členů)
 • PwC (80 000 členů)
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • ITÁLIE

 • AUSTRÁLIE
 • BRAZÍLIE
 • JAPONSKO
 • SPOJENÉ STÁTY
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 10/2012 - 09/2013
Celkový rozpočet: 10 000
z toho veřejné financování: 10 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty:
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 0
EBRC : 3 000
WICI Japan : 4 000
WICI Europe : 3 000
z toho ostatní zdroje: 0
- dary: 0
- členské příspěvky: 0
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.