Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 12410617111-14
Data rejestracji: 10/11/2011 11:13:01

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 09/02/2015 18:12:36
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 09/02/2015 18:12:36
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 09/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

DAF

Société par Actions Simplifiée

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Rue des Hautes Pâtures, 31
Bât B - Le Narval
92737 NANTERRE
FRANCJA

(+33) 146699569

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Hiroshi YOGO

Président

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Frédéric PIGNARD

Directeur Technique

    Cele i zakres obowiązków

Veille règlementaire liée à l'environnement, l'énergie, la performance des bâtiments

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Ecodesign, f-gas, EPBD, RES...


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Activités de consultation générale avec les eurodéputés français dans le domaine de l'énergie et de l'environnement

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 3

3

0,8

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

DAIKIN AIRCONDITIONING France est membre, entre autre, de l'association professionnelle UNICLIMA

    Dane finansowe:

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.