Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

Numer identyfikacyjny w rejestrze 12410617111-14
Data rejestracji: 11-11-10 11:13:01

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-16 16:00:09
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-16 13:44:22


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
Nazwa skrócona: DAF
Status prawny: Société par Actions Simplifiée
Strona internetowa: http://www.daikin.fr

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Hiroshi YOGO
Pełniona funkcja: Président

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Frédéric PIGNARD
Pełniona funkcja: Directeur Technique

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Rue des Hautes Pâtures Bât B - Le Narval 31
92737 NANTERRE
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 146699569
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Veille règlementaire liée à l'environnement, l'énergie, la performance des bâtiments
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Activités de consultation générale avec les eurodéputés français dans le domaine de l'énergie et de l'environnement

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
DAIKIN AIRCONDITIONING France est membre, entre autre, de l'association professionnelle UNICLIMA

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2013 - 03/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.