Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Baltic Environmental Forum Deutschland e. V.

Identifikavimo numeris Registre: 12403795227-28
Registracijos data: 11.2.3 17.42.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.21 08.52.08
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.21 08.52.08


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Baltic Environmental Forum Deutschland e. V.
Akronimas: BEF Germany
Teisinis statusas: Incorporated association (e. V.)
Svetainė: http://www.bef-de.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Heidrun Fammler
Pareigos: Chairperson of the Board / President of the BEF Group

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Heidrun Fammler
Pareigos: Chairperson of the Board / President of the BEF Group

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Osterstraße  58
20259 Hamburg
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+4940) 53307075
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: BEF Germany has registered also on behalf of the BEF Group, www.befgroup.net

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: BEF Germany was founded in 2003 and is registered and situated in Hamburg. By statute BEF Germany aims at promoting, environmental protection in the Baltic Sea region and beyond. It acts as mediator to German expertise and experience in different fields of environmental protection, best practice as well as making use of German funding potentials. BEF Germany manages a number of projects that are implemented in partnership with other members of the Group and third parties. In addition, BEF Germany is strongly involved in projects which deliver capacity building to EU candidate countries in South Eastern Europe or bring together European Union actors and neighbouring countries, like Russia or Belarus. The current working fields are energy efficiency and climate change, chemicals and hazardous substance management as well as capacity building for waste and water issues.

BEF Germany carries out own empirical studies on environmental awareness and attitude and performs training needs assessments. Furthermore, the team of BEF Germany develops tools and indicators for the evaluation of many large-scale international projects that are applied by other BEF Group member organizations.

Altogether, there are 7 people working for BEF Germany at present.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija: The persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register are from different member organisations of the Baltic Environmental Forum Group, but represent the whole Group.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Involvement in consultations about energy efficiency, water management issues and with regard to the new LIFE regulation.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Klimato politika
 • Regioninė politika
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 7
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ESTIJA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • VOKIETIJA

 • RUSIJOS FEDERACIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
The Baltic Environmental Forum Group (BEF Group) is a network of independent non-governmental, non-profit organizations in the three Baltic States – Estonia, Latvia, Lithuania –, Germany and Russia. The Group was established in a cooperation agreement between the member organizations in 2003, however its origins date back as far as 1995 with the establishment of the Baltic Environmental Forum as a ‘project’ jointly by the Ministries of Environment of Latvia, Estonia, Lithuania, Germany and the European Commission to strengthen co-operation among the Baltic States in the field of environmental policy.

Today, the aims of the BEF Group are to promote environmental protection in different fields of environmental policy with regard to implementation questions and/or facilitation of different stakeholders’ dialogue. The geographical core region is the Baltic Sea region; however the Group’s activities go beyond this area covering all Central Eastern European EU Member states as well as the neighbouring countries, Russia, Belarus, Ukraine in the East, or Croatia, Macedonia, and Bosnia and Herzegovina in South Eastern Europe.

More specifically, the BEF Group organizations are involved in the fields of chemicals and hazardous substance management, nature protection, waste and water management, and energy efficiency and climate change (The specific goals for these working areas, are described in more detail in the work programme, below).

The organizational structure of the group is based on the aforementioned co-operation agreement. One member acts as headquarter, hosting and representing the Group, and amongst other is delegated to apply for the NGO Grant. The headquarter function is based on a rotational principle and is decided by the Executive Committee of the Group, which consists of the leading staff of the member organizations. This annually meeting body is also in charge of electing the President of the BEF Groups, which is the representative of the BEF Group. The member organizations pay annual membership fees to the acting headquarter organization to cover costs the meetings of the Executive Committee and maintaining a website.

Since 1 July, 2010 the Baltic Environmental Forum Deutschland e. V. (BEF Germany) is acting headquarter of the BEF Group, succeeding BEF Latvia, which had been the Group’s host since its initial establishment.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 915 250
viešųjų lėšų dalis: 910 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 900 000
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 10 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 5 250
- dovanotos lėšos: 2 000
- narystės mokesčiai: 3 250
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.