Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

National Union of County Councils of Romania

Αριθμός μητρώου: 12377856409-55
ημερομηνία της εγγραφής: 10/08/2011 15:01:04

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/03/2015 15:12:36
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 15:12:36
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

National Union of County Councils of Romania

UNCJR

NGO

    Τμήμα εγγραφής

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Περιφερειακές δομές

    Στοιχεία επικοινωνίας

Dimitrie Cantemir, 1
620098 Focsani
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

(+40237) 213 057

Rue Montoyer 24
Ταχυδρομική θυρίδα: 1000
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 497559137

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Marian Oprisan

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Liliana Mangeac

Coordinator of the Brussels Office

    Στόχοι και αποστολή

National Union of County Councils of Romania (UNCJR) is a non-governmental organization, which brings together the County Councils of Romania, based on their free will, as juridical persons exerting their authority in accordance with the law, on the established administrative - territorial limits.
UNCJR represents the interests of County Councils both individual and as associations or as unions, by regions or considering their common interests, in the relation with the Parliament as well as with the Government.
UNCJR is acting in order to promote and apply the regional development principles, to support the sustainable development at local and regional level – from the economical, social, cultural and environmental point of view, to support the community participation to the decision making +process, to develop cooperation programmes, to reduce the social and economic differences between counties and regions by promoting regional development programmes.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

politique régionale, transports, énergie, social, etc


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Participation aux travaux des Commissions du PE
Participation aux conférences organisées par le PE

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

0

CJ Alba(1),
CJ Arad(1),
CJ Arges(1),
CJ Bacau(1),
CJ Bihor(1),
CJ Bistrita-Nasaud(1),
CJ Botosani(1),
CJ Brasov(1),
CJ Braila(1),
CJ Buzau(1),
CJ Caras-Severin(1),
CJ Calarasi(1),
CJ Cluj(1),
CJ Constanta(1),
CJ Covasna(1),
CJ Dambovita(1),
CJ Dolj(1),
CJ Galati(1),
CJ Giurgiu(1),
CJ Gorj(1),
CJ Harghita(1),
CJ Hunedoara(1),
CJ Ialomita(1),
CJ Iasi(1),
CJ Ilfov(1),
CJ Maramures(1),
CJ Mehedinti(1),
CJ Mures(1),
CJ Neamt(1),
CJ Olt(1),
CJ Prahova(1),
CJ Satu Mare(1),
CJ Salaj(1),
CJ Sibiu(1),
CJ Suceava(1),
CJ Teleorman(1),
CJ Timis(1),
CJ Tulcea(1),
CJ Vaslui(1),
CJ Valcea(1),
CJ Vrancea(1)

 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
European Confederation of Intermediate Local Powers (CEPLI)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

300.000 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

300.000 €

300.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.