Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

National Union of County Councils of Romania

Αριθμός μητρώου: 12377856409-55
ημερομηνία της εγγραφής: 10/8/2011 3:01:04 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 29/7/2013 9:49:11 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 29/7/2013 9:49:11 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: National Union of County Councils of Romania
Ακρωνύμιο: UNCJR
Νομικό καθεστώς: NGO
Δικτυακός τόπος: http://www.uncjr.ro

Τμήματα

Τμήμα: VI – Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.
και ειδικότερα: Τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές (σε υποεθνικό επίπεδο)

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Marian Oprisan
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Liliana Mangeac
Θέση: Coordinator of the Brussels Office

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Dimitrie Cantemir 
620098 Focsani
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+40237) 213 057
Αριθμός φαξ: (+40237) 231 610
Άλλα στοιχεία: Brussels Office:

Rue Montoyer 24
1000 Bruxelles

Tel: 02 2317141
Fax: 02 2317003

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: National Union of County Councils of Romania (UNCJR) is a non-governmental organization, which brings together the County Councils of Romania, based on their free will, as juridical persons exerting their authority in accordance with the law, on the established administrative - territorial limits.
UNCJR represents the interests of County Councils both individual and as associations or as unions, by regions or considering their common interests, in the relation with the Parliament as well as with the Government.
UNCJR is acting in order to promote and apply the regional development principles, to support the sustainable development at local and regional level – from the economical, social, cultural and environmental point of view, to support the community participation to the decision making +process, to develop cooperation programmes, to reduce the social and economic differences between counties and regions by promoting regional development programmes.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Participation aux travaux des Commissions du PE
Participation aux conférences organisées par le PE

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αθλητισμός
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 41
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • CJ Alba (1 Μέλη)
 • CJ Arad (1 Μέλη)
 • CJ Arges (1 Μέλη)
 • CJ Bacau (1 Μέλη)
 • CJ Bihor (1 Μέλη)
 • CJ Bistrita-Nasaud (1 Μέλη)
 • CJ Botosani (1 Μέλη)
 • CJ Brasov (1 Μέλη)
 • CJ Braila (1 Μέλη)
 • CJ Buzau (1 Μέλη)
 • CJ Caras-Severin (1 Μέλη)
 • CJ Calarasi (1 Μέλη)
 • CJ Cluj (1 Μέλη)
 • CJ Constanta (1 Μέλη)
 • CJ Covasna (1 Μέλη)
 • CJ Dambovita (1 Μέλη)
 • CJ Dolj (1 Μέλη)
 • CJ Galati (1 Μέλη)
 • CJ Giurgiu (1 Μέλη)
 • CJ Gorj (1 Μέλη)
 • CJ Harghita (1 Μέλη)
 • CJ Hunedoara (1 Μέλη)
 • CJ Ialomita (1 Μέλη)
 • CJ Iasi (1 Μέλη)
 • CJ Ilfov (1 Μέλη)
 • CJ Maramures (1 Μέλη)
 • CJ Mehedinti (1 Μέλη)
 • CJ Mures (1 Μέλη)
 • CJ Neamt (1 Μέλη)
 • CJ Olt (1 Μέλη)
 • CJ Prahova (1 Μέλη)
 • CJ Satu Mare (1 Μέλη)
 • CJ Salaj (1 Μέλη)
 • CJ Sibiu (1 Μέλη)
 • CJ Suceava (1 Μέλη)
 • CJ Teleorman (1 Μέλη)
 • CJ Timis (1 Μέλη)
 • CJ Tulcea (1 Μέλη)
 • CJ Vaslui (1 Μέλη)
 • CJ Valcea (1 Μέλη)
 • CJ Vrancea (1 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
European Confederation of Intermediate Local Powers (CEPLI)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 300.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 300.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.