Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Latin American Association of Development Organizations

Identifikavimo numeris Registre: 12256807985-13
Registracijos data: 06/02/2012 14:42:46

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/01/2014 14:53:25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 16/01/2014 14:53:25

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Latin American Association of Development Organizations

ALOP

asbl

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Rue de la Liniere 11, 025361911
1060 Brussels
BELGIJA

(+32) 2536 1911

(+32) 2536 1901

    Teisiškai atsakingas asmuo

Jorge Balbis

Executive Secretary

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Gustavo Hernandez

Representative in Europe

    Tikslai ir uždaviniai

Promoting initiatives of democratic social actors, expanding the recognition and effective exercise of human rights, presenting alternatives for a sustainable development

  • pasaulinio
  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Veikla

Promoting the debate and joint reflection between European organizations and Latin American organizations around EU-Latin American relations, from an integral perspective, with the purpose of promoting a new form of solidarity and citizenship.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

1

ALOP´s office in Europe has been working for more than 15 years in EU advocacy. It is a quite particular permanent representation from the South doing advocacy work at EU level. As such, ALOP is recognized as a well informed and legitimate civil society actor.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Prekyba
  • Vystymasis
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

48

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

70 000 €

70 000 €

 €

 €

 €

 €

70 000 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Gustavo Hernandez