Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Latin American Association of Development Organizations

Tunnusnumber registris: 12256807985-13
Registreerimise kuupäev: 6.02.12 14:42:46

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.01.14 14:53:25
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.01.14 14:53:25


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Latin American Association of Development Organizations
Akronüüm: ALOP
Õiguslik vorm: asbl
Veebisait: http://alop.org.mx

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jorge Balbis
Ametikoht: Executive Secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gustavo Hernandez
Ametikoht: Representative in Europe

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 025361911 Rue de la Liniere 11 
1060 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2536 1911
Faks: (+32) 2536 1901
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Promoting initiatives of democratic social actors, expanding the recognition and effective exercise of human rights, presenting alternatives for a sustainable development
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: ALOP´s office in Europe has been working for more than 15 years in EU advocacy. It is a quite particular permanent representation from the South doing advocacy work at EU level. As such, ALOP is recognized as a well informed and legitimate civil society actor.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Promoting the debate and joint reflection between European organizations and Latin American organizations around EU-Latin American relations, from an integral perspective, with the purpose of promoting a new form of solidarity and citizenship.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Kaubandus
 • Põllumajandus ja maaelu areng

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 48
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 70 000
millest avalik rahastamine: 70 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
European CSO : 70 000
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Gustavo Hernandez