Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The Canadian Health Sciences Institute

Tunnistenumero rekisterissä: 12118929197-69
Rekisteröintipäivä: 21.7.2012 23:40:07

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.7.2014 13:57:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.7.2014 13:57:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The Canadian Health Sciences Institute
Lyhenne: TCHSI
Organisaation oikeudellinen muoto: NGO
Internet-osoite: http://www.tchsi.org/index.php

Ryhmät

Ryhmä: IV – Ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset
tarkemmin: Akateemiset laitokset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Sir Karim Sahar
Tehtävä organisaatiossa: President and Professor

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Sir Karim Sahar
Tehtävä organisaatiossa: President and Professor

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Bloor Street E.  894
ON L4Y 2M9 Mississauga
KANADA
Puhelinnumero: (+1905) 2703530
Faksinumero: (+1416) 8311349
Muita yhteystietoja: Two Branches in Canada and Dubai - UAE
Mental Health and Consultancies for Humanity and Peace.

The Canadian Health Sciences Institute
894 Bloor Street E., Mississauga, ON L4Y 2M9, Canada.
--------------
P. O. Box 234411
Dubai, UAE

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Mental Health, Consultations and Humanitarian care for peace and humanity.
Psychotherapy, stress management and anger management.
Human resources development with workshops and training.
Promotion and awareness of mental health, protection of human rights and peace.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 83
Lisätietoja TCHSI is a member of
UN Global Compact.
UN Academic Impact.
NGO Branch, UN Department of Economic and Social Affairs

Main office registered in Canada and branch in Dubai - UAE.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


1. help for the children in Iraq - Basrah
2. building of educational center in Iraq
3- Women empowerment in Middle East - Kuwait, UAE and Iraq
4- Charity and Humanitarian care for the special needs people.
Promoton of mental health and protection of human rights

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Nuoret
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • LATVIA
 • MALTA
 • ROMANIA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja We have members in Jordan, Albania, Egypt, Iraq, and Hong Kong-China,and Sudan

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Networking
Member of American Psychological Association,
SPMUDA Philippines
Canadian Psychological Association
BLue Cross Socity - UK
Indian Psychological Association.
NGO Branch, UN Department of Economic and Social Affairs
UN Global Compact
UN Academic Impact

Rahoitustiedot

Tilikausi: 05/2012 - 05/2013
Kokonaisbudjetti: 300
josta julkista rahoitusta: 150
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 150
muista rahoituslähteistä: 150
- lahjoitukset ja avustukset: 150
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Our organisation has work until now on a model "each representatives or member of the board has finance all activities for TCHSI from his own personal financial sources"..all activities had been done to help children and others in a name TCHSI IS WITHOUT ANY FINANCIAL SUPPORT FROM ANY ORGANISATION OR INSTITUTION!
We do not have financial support.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.