Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ING Group

Tunnistenumero rekisterissä: 12112965774-95
Rekisteröintipäivä: 2.5.2011 17:10:43

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.4.2014 12:44:59
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.4.2014 12:44:59


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ING Group
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: NV
Internet-osoite: http://www.ing.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Ralph Hamers
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive Officer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Johanneke Weitjens
Tehtävä organisaatiossa: Public & Government Affairs Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Bijlmerplein  888
1102 MG Amsterdam
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 205766388
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: ING is a global financial institution of Dutch origin, currently offering banking, investments, life insurance and retirement services to meet the needs of a broad customer base. Going forward, we will concentrate on our position as an international retail, direct and commercial bank, while creating an optimal base for an independent future for our insurance operations (including investment management).

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ING aims to deliver its financial products and services with exemplary service, convenience and at competitive prices. This is reflected in our mission statement: to set the standard in helping our customers manage their financial future.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The activities of ING's Public and Government Affairs representatives are concentrated on a list of predefined priority issues. Main external activities are meetings and events with EU representatives, associations and governmental organisations, providing input on ING's positions and objectives.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ING is member of:
Nederlandse Vereniging van Banken
Verbond van Verzekeraars
Dutch Fund and Asset Management Association
Federation Belgique Financière
Belgian Asset management Association
European Fund and Asset management Association
Association Luxembourgoise des Fonds d'Investissement
European Parliamentary Financial Services Roundtable
European Financial Services Roundtable
Institute of International Finance
Association for Financial Markets in Europe

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 01/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP