Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Heating & Hotwater Industry Council

Inschrijvingsnummer in het register 12101548308-86
Inschrijvingsdatum: 11-3-12 9:26:29

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-3-14 11:55:46
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-3-14 11:55:46


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Heating & Hotwater Industry Council
Acroniem: HHIC
Rechtsvorm: Trade Association
Website: http://www.centralheating.co.uk

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Roger Webb
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Roger Webb
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Camden House Warwick Road 1
CV8 1TH Kenilworth
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+01926) 513777
Faxnummer: (+01926) 855017
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Heating & Hotwater Industry Council (HHIC) is a trade association that represents the UK domestic heating industry. Members include all sectors of supply chain including manufactures, merchants, installers and service providers. HHIC membership covers most types of domestic heating products and systems including traditional central heating systems, cookers, gas fires and most low carbon and renewable heating technologies.
The industry which HHIC represents is committed to working with Government to transform the domestic market for energy and heat. This will require a range of products and technologies, including renewable, and also other low carbon technologies which can make the most effective use of existing energy supplies and infrastructures.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Ecodesign Directive work at a pre Regulation stage
EPBD
WEEE Directive
RoHS Directive
Gas Quality issues

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Energie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EHI
CEFACD

Construction Products Association

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.