Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Heating & Hotwater Industry Council

Tunnistenumero rekisterissä: 12101548308-86
Rekisteröintipäivä: 11.3.2012 9:26:29

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.3.2014 11:55:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.3.2014 11:55:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Heating & Hotwater Industry Council
Lyhenne: HHIC
Organisaation oikeudellinen muoto: Trade Association
Internet-osoite: http://www.centralheating.co.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Roger Webb
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Roger Webb
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Camden House Warwick Road 1
CV8 1TH Kenilworth
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+01926) 513777
Faksinumero: (+01926) 855017
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Heating & Hotwater Industry Council (HHIC) is a trade association that represents the UK domestic heating industry. Members include all sectors of supply chain including manufactures, merchants, installers and service providers. HHIC membership covers most types of domestic heating products and systems including traditional central heating systems, cookers, gas fires and most low carbon and renewable heating technologies.
The industry which HHIC represents is committed to working with Government to transform the domestic market for energy and heat. This will require a range of products and technologies, including renewable, and also other low carbon technologies which can make the most effective use of existing energy supplies and infrastructures.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Ecodesign Directive work at a pre Regulation stage
EPBD
WEEE Directive
RoHS Directive
Gas Quality issues

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
EHI
CEFACD

Construction Products Association

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.