Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

José Manuel da Silva Oliveira

Identifikačné číslo v Registri: 11993152621-18
Dátum registrácie: 15.11.2009 14:26:50

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.11.2013 17:40:22
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.11.2013 17:39:40


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: José Manuel da Silva Oliveira
Skratka: Joe Oliver
Právna forma: Cidadão
Internetová stránka: http://www.uniorder.org

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Think tanky a výskumné inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: José Oliveira
Funkcia: Engenheiro de Programação de Computadores

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: José Oliveira
Funkcia: Engenheiro de Programação de Computadores

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rua da Fabrica  505 H6
4470-768 VN Telha
PORTUGALSKO
Telefónne číslo: (+351) 910863921
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Optimização de recursos.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Optimização de recursos.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Rozvoj
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 4
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • PORTUGALSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 6 000
z toho financovanie z verejných zdrojov:
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 6 000
- dary:
- členské: 6 000
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.