Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

José Manuel da Silva Oliveira

Inschrijvingsnummer in het register 11993152621-18
Inschrijvingsdatum: 15-11-09 14:26:50

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 11-11-13 17:40:22
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 11-11-13 17:39:40


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: José Manuel da Silva Oliveira
Acroniem: Joe Oliver
Rechtsvorm: Cidadão
Website: http://www.uniorder.org

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: José Oliveira
Functie: Engenheiro de Programação de Computadores

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: José Oliveira
Functie: Engenheiro de Programação de Computadores

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rua da Fabrica  505 H6
4470-768 VN Telha
PORTUGAL
Telefoon: (+351) 910863921
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Optimização de recursos.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Optimização de recursos.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Vervoer

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 4
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • PORTUGAL

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 6.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 6.000
- giften:
- contributies van de leden: 6.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.