Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

José Manuel da Silva Oliveira

Identifikační číslo v rejstříku: 11993152621-18
Datum registrace: 15.11.09 14:26:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.11.13 17:40:22
Datum poslední roční aktualizace je 11.11.13 17:39:40


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: José Manuel da Silva Oliveira
Zkratka: Joe Oliver
Právní forma Cidadão
Internetové stránky: http://www.uniorder.org

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: José Oliveira
Funkce: Engenheiro de Programação de Computadores

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: José Oliveira
Funkce: Engenheiro de Programação de Computadores

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rua da Fabrica  505 H6
4470-768 VN Telha
PORTUGALSKO
Telefon: (+351) 910863921
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Optimização de recursos.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Optimização de recursos.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Doprava
 • Rozvoj
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 4
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • PORTUGALSKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 6 000
z toho veřejné financování:
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 6 000
- dary:
- členské příspěvky: 6 000
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.