Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

FFDAI

Identifikační číslo v rejstříku: 11893685306-37
Datum registrace: 15.2.11 12:31:06

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 24.2.14 17:20:27
Datum poslední roční aktualizace je 24.2.14 17:20:27


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: FFDAI
Zkratka:
Právní forma Association
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Philippe Koenig
Funkce: Président

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Christian Aumoitte
Funkce: Coodonnateur

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue des Champs Elysées  34
75008 Paris
FRANCIE
Telefon: (+33) 142896307
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Représenter et Défendre les intérêts des Distributeurs Automobiles Indépendants adhérents

Communiquer, Construire, et échanger avec:
Les Pouvoirs Publics et plus particulièrement avec les Ministères de l'intérieur et du développement durable
Les autres Fédérations
Les Acteurs du Marché Automobile ( Constructeurs .. )
Les Fédérations Européennes ( La F.F.D.A.I travaille en liaison étroite avec l' EAIVT ( European association of independant vehicule)
Les instances Européennes ( Parlement Européen )

Préserver les Règles Déontologiques de la Profession avec la signature d'une charte de qualité

Etre un lieu d'échanges, de reflexion et d'informations pour les adhérents
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Ouvrir le SIV, (Système d'Immatriculation des Véhicules français), aux véhicules importés.

Faire évoluer la règlementation concernant les Bonus et Malus afin de contribuer à la conversion du marché vers des véhicules moins polluants

Obtenir plus facilement les informations des constructeurs

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2011 - 12/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

La FFDAI a été créée en novembre 2009, elle est devenue réellement active à partir du deuxième semestre 2010

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.