Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

FFDAI

Identifikační číslo v rejstříku: 11893685306-37
Datum registrace: 15/02/2011 12:31:06

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 18:51:16
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 18:51:16
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

FFDAI

Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Avenue des Champs Elysées, 34
75008 Paris
FRANCIE

(+33) 142896307

    Osoba s právní odpovědností

pan  Philippe Koenig

Président

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Aumoitte

Coodonnateur

    Cíle a úkoly

Représenter et Défendre les intérêts des Distributeurs Automobiles Indépendants adhérents

Communiquer, Construire, et échanger avec:
Les Pouvoirs Publics et plus particulièrement avec les Ministères de l'intérieur et du développement durable
Les autres Fédérations
Les Acteurs du Marché Automobile ( Constructeurs .. )
Les Fédérations Européennes ( La F.F.D.A.I travaille en liaison étroite avec l' EAIVT ( European association of independant vehicule)
Les instances Européennes ( Parlement Européen )

Préserver les Règles Déontologiques de la Profession avec la signature d'une charte de qualité

Etre un lieu d'échanges, de reflexion et d'informations pour les adhérents

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Ouvrir le SIV, (Système d'Immatriculation des Véhicules français), aux véhicules importés.

Faire évoluer la règlementation concernant les Bonus et Malus afin de contribuer à la conversion du marché vers des véhicules moins polluants

Obtenir plus facilement les informations des constructeurs


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ouvrir le SIV, (Système d'Immatriculation des Véhicules français), aux véhicules importés.

Faire évoluer la règlementation concernant les Bonus et Malus afin de contribuer à la conversion du marché vers des véhicules moins polluants

Obtenir plus facilement les informations des constructeurs

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2011  -  12/2011

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

La FFDAI a été créée en novembre 2009, elle est devenue réellement active à partir du deuxième semestre 2010

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.