Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Shetland Fish Producers' Organisation Limited

Tunnusnumber registris: 11602912178-25
Registreerimise kuupäev: 25/08/2009 10:32:58

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/03/2015 16:09:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/03/2015 16:09:15
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Shetland Fish Producers' Organisation Limited

SFPO Ltd

Limited Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Shetland Seafood Centre, 0
Stewart Building
ZE1 0LL Lerwick
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44159) 5693197

    Juriidiliselt vastutav isik

Brian Isbister

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

Brian Isbister

Chief Executive

    Eesmärgid ja ülesanded

Fish Producers' Organisation representing the interests of commercial fishermen in Shetland

  • üleeuroopalised
  • riiklikud
  • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Fisheries


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Fisheries

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond
  • Siseturg

    Liikmed ja liikmesus

Scottish Association of Fish Producers' Organisation
European Association of Fish Producers' Organisation
Pelagic Regional Advisory Council of EU
North Sea Regional Advisory Council

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Apart from travelling occasionally to Europe for meetings and our membership of the EAPO, there is no other expenditure in Europe as part of our business

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.