Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Confederation of Danish Employers

Identifikationsnummer i registret: 11503381325-76
Registreringsdato: 09-03-09 15:44:02

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 12-02-14 11:13:13
Seneste årlige opdatering 12-02-14 11:13:13


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Confederation of Danish Employers
Forkortelse: DA
Retlig form: Association
Websted: http://www.da.dk/

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Jørn Neergaard Larsen
Stilling: CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Dorthe Andersen
Stilling: EU-Policy Director

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Vester Voldgade  111-113
DK-1790 Copenhagen V
DANMARK
Telefonnr.: (+45) 33389000
Faxnummer: (+45) 33122976
Andre kontaktoplysninger: Bruxelles-office:

Confederation of Danish Employers
Avenue de Cortenbergh 168
B-1000 Bruxelles
Belgium

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The Confederation of Danish Employers (DA), founded in 1896, is a non-profit organisation funded by subscriptions from member organisations. 13 employers’ organisations with an overall membership of more than 29,000 private companies in the manufacturing, retail, transport, service and construction businesses are members of DA.
DA represents the interests of its member organisations in the Danish and European political systems. The main objective is to influence regional, national and European policy-makers in order to increase the competitiveness of Danish companies and ease their access to skilled labour. Furthermore DA ensures the effective coordination of the mutual interests of employers when collective agreements are negotiated in Denmark. DA supports and promotes the use of collective bargaining and considers it vital to ensure that labour markets are, as far as possible, regulated through flexible collective agreements.

DA has been represented in Brussels since 1973.

The principal tasks of DA’s office in Brussels and DA’s European activities can be divided into five categories:

- Monitoring the decision-making process in the EU-institutions in relation to labour market issues
- Gathering of intelligence and functioning as a centre of information between the Danish head office and European stakeholders
- Taking part in the European Social Dialogue and negotiating European agreements
- Actively participating in business networks, advisory committees and the decision-making process of BusinessEurope
- Promoting the interests of Danish employers and ensuring compatibility between EU legislation and the Danish labour market model
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Marie Louise Gammelgaard Larsen 09-01-14 07-07-14

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


The purpose is to ensure that European regulation is compatible with the Danish labour market model and promotes a flexible labour market.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Indre Anliggender
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
DA is member of

- BusinessEurope, the Confederation of European Business
- IOE, the International Organisation of Employers
- BIAC, OECD’s Business and Industry Advisory Committee

DA nominates a member of the European Economic and Social Committee EESC and also holds a seat on the Social Dialogue Committee.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 350000  € og < 400000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.