Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Confederation of Danish Employers

Identifikationsnummer i registret: 11503381325-76
Registreringsdato: 09/03/2009 15:44:02

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 07/04/2017 13:09:06
Seneste årlige opdatering: 07/04/2017 13:09:06
Næste ajourføring skal senest ske den: 07/04/2018

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Confederation of Danish Employers

DA

Association

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Vester Voldgade, 111-113
DK-1790 Copenhagen V
DANMARK

(+45)33389000

Avenue de Cortenbergh 168
1000 Bruxelles
BELGIEN

(+32)22850540

    Juridisk ansvarlig

Jacob Holbraad

Director general

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Dorthe Andersen

EU-Policy Director

    Mål og opgaver

The Confederation of Danish Employers (DA), founded in 1896, is a non-profit organisation funded by subscriptions from member organisations. 13 employers’ organisations with an overall membership of around 24,000 private companies in the manufacturing, retail, transport, service and construction businesses are members of DA.
DA represents the interests of its member organisations in the Danish and European political systems. The main objective is to influence regional, national and European policy-makers in order to increase the competitiveness of Danish companies and ease their access to skilled labour. Furthermore DA ensures the effective coordination of the mutual interests of employers when collective agreements are negotiated in Denmark. DA supports and promotes the use of collective bargaining and considers it vital to ensure that labour markets are, as far as possible, regulated through flexible collective agreements.

DA has been represented in Brussels since 1973.

The principal tasks of DA’s office in Brussels and DA’s European activities can be divided into five categories:

- Monitoring the decision-making process in the EU-institutions in relation to labour market issues
- Gathering of intelligence and functioning as a centre of information between the Danish head office and European stakeholders
- Taking part in the European Social Dialogue and negotiating European agreements
- Actively participating in business networks, advisory committees and the decision-making process of BusinessEurope
- Promoting the interests of Danish employers and ensuring compatibility between EU legislation and the Danish labour market model

  • europæisk plan
  • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Nogle af de initiativer og sager som organisationen følger i 2016 er f.eks.
- unge beskæftigelse og kvalifikationer
- udvikling af vekseluddannelse
- fri bevægelighed for arbejdskraft og indvandring
- arbejdsmiljø
- European semester og economic governance
- social dialog forhandlinger
- Den europæiske søjle for sociale rettigheder


 

Nej

ACVT, ACSH, ACEO, Kommissionens rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed, Kommissionens rådgivende udvalg for koordinering af sociale sikringssystemer, ESF den europæiske socialfondsbestyrelsen.

Nej

Nej

Nej

The purpose is to ensure that European regulation is compatible with the Danish labour market model and promotes a flexible labour market.

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

75%: 3   25%: 1

4

2,5

Derudover 1 person med 10% af arbejdstiden
Derudover 10 personer med 5% af arbejdstiden

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Espen Krogh 21/02/2017 08/08/2017
Christiane Mißlbeck-Winberg 21/02/2017 06/02/2018

    Interesseområder

  • Beskæftigelse og sociale anliggender
  • Indre Anliggender
  • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
  • Uddannelse
  • Unge
  • Økonomi og finans

    Medlemskab og tilhørsforhold

DA is member of

- BusinessEurope, the Confederation of European Business
- IOE, the International Organisation of Employers
- BIAC, OECD’s Business and Industry Advisory Committee

DA nominates a member of the European Economic and Social Committee EESC and also holds a seat on the Social Dialogue Committee.

    Finansielle oplysninger

01/2016  -  12/2016

>= 500.000 € og < 599.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

Udregningsmetode og overslag over omkostning tager udgangspunkt i retningslinjerne og indeholder blandt andet også kontingent til medlemskab af europæisk organisation. Forbehold tages for at beløbet kan justeres.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.