Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

NOAH Friends of the Earth Denmark

Идентификационен номер в Регистъра: 11495514257-89
Дата на регистрация: 10-9-24 18:43:15

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-8-28 6:52:18
Последната годишна актуализация е извършена на 13-8-28 6:52:18


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: NOAH Friends of the Earth Denmark
Инициали: NOAH
Правен статут: NGO
Уебсайт: http://www.noah.dk

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jesper Hostrup Hansen
Длъжност: Chairman of the board

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Jesper Hostrup Hansen
Длъжност: Chairman of the board

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Noerrebrogade  39
DK-2200 Copenhagen N
ДАНИЯ
Телефонен номер: (+45) 35361212
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: NOAH works to protect the living environment, by actively fighting against environmental degradation and its causes, and pointing to alternatives.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 50
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Discussing environmental issues with MPs, MEPs and other organisations

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Потребители
 • Транспорт
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 100
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ДАНИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
NOAH is part of Friends of the Earth International

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 12/2011
Общ бюджет: 190 700
от който публични средства: 60 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 60 000
- от регионални източници: 0
други източници: 130 700
- дарения: 12 200
- членски вноски: 33 300
publications : 31 700
project funding : 53 500
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 200000  € и < 250000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.