Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

CERCLE DES EXPERTS FRANCOPHONES INTERNATIONAUX

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 11379458873-97
Data Reġistrazzjoni: 31/05/2012 10:35:26

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 03/06/2014 09:56:30
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/06/2014 09:56:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: CERCLE DES EXPERTS FRANCOPHONES INTERNATIONAUX
Akronimu: C.E.F.I.
Statut legali: A.S.B.L.
Websajt: http://www.cefi-asso.europa.eu

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  AWAD CHAMAS
Kariga: VICE PRESIDENT

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  AWAD CHAMAS
Kariga: VICE PRESIDENT

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 130A AVENUE LOUISE 
Kaxxa Postali: 06
BRUXELLES 1050
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+33) 16446492
Numru tal-faks: (+33) 16446492
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Le but est de constituer un réseau de relations de tous horizons professionnels et techniques en vue de réunir un ensemble d' experts ou de consultants qui, par leurs compétences peuvent être à même de répondre à des missions d' expertise, à des informations, formations ainsi à l' ingénierie de projets.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 20
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Awad CHAMAS 30/09/2014 26/09/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Le but est de constituer un réseau de relations de tous horizons professionnels et techniques en vue de réunir un ensemble d' experts ou de consultants qui, par leurs compétences peuvent être à même de répondre à des missions d' expertise, à des informations, formations ainsi à l' ingénierie de projets

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Għajnuna umanitarja
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Żgħażagħ
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 01/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Awad

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.