Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Culture Action Europe

Inschrijvingsnummer in het register 11331097409-13
Inschrijvingsdatum: 12-12-11 15:52:15

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 9-7-14 13:56:01
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 18-11-13 11:50:51


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Culture Action Europe
Acroniem: CAE
Rechtsvorm: AISBL
Website: http://www.cultureactioneurope.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Mercedes Giovanizzo
Functie: Présidente du comité exécutif

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Luca Bergamo
Functie: Secrétaire Général

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ravenstein  23
B-1000 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+32) 25344002
Faxnummer: (+32) 25341150
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Culture Action Europe est la principale plateforme politique pour la culture en Europe, représentant plus de 80 000 organisations dans 24 pays.

L’Association, dénuée de tout but lucratif, rassemble des personnes physiques et morales autour des objectifs suivants :
a) Placer la culture au cœur du débat public et des prises de décision à tout niveau – du local à l’européen - en tant que composante essentielle au développement de sociétés durables, fondées sur le respect des droits universels de l’homme, pour les générations présentes et à venir ;

b) Encourager le développement de l’Union Européenne, dans le cadre d’une démocratie fondée sur le respect des droits humains et la reconnaissance de l’identité complexe de l’Europe, excluant l’hégémonie d’une seule langue, culture ou religion.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Ewa MAJCZAK 12-7-14 10-7-15
Luca BERGAMO 12-7-14 10-7-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


2012 has been an important and positive year for Culture Action Europe (CAE), a turning point of the organisation’s life with many changes having been put into practice. CAE, its members and supporters of the campaign ‘we are more – act for culture in Europe’, launched in strategic partnership with the European Cultural Foundation, positively influenced the European Union legislative process and several of CAE’s and the campaign’s demands will be met once the new operational programmes for 2014-2020 have been approved.

During the year, CAE’s Executive Committee, staff and members invested substantial resources in reviewing the organisation’s position in the EU policy landscape, its relationships with its members and synergies with members’ activities, the functioning of the board and the long-term strategy of the organisation. In order to open up CAE’s reflection to a wider audience beyond the sector, CAE organized an international public conference in Brussels 9-11 Nov 2012 that mobilized more than 170 activists and campaigners from all across Europe. The response to the review by the membership has been very positive, and the 2013 work programme includes a long list of joint activities with old and new members and partners all across Europe.

Concerning the further development of the 'we are more' campaign, additional advocacy tools were developed in the form of a toolkit on the structural funds negotiations and a ‘Lobbying contacts pack’ including the contacts to all relevant institutions per objective and per country. In addition, several events were carried out in collaboration with the Danish and Cyprus EU Presidencies. CAE also produced three public campaign statements on ‘Creative Europe’ and one public campaign statement on the future Structural Funds. In the context of the negotiations of the next multiannual financial framework (MFF) for 2014-2020, CAE set up an online letter to EU Heads of State and governments on the occasion of the extraordinary summit 22-23 November 2012, which was signed by more than 6.000 people in less than one week. CAE also contributed to the EC consultation on the “European year for Citizens 2013”.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Justitie en grondrechten
 • Onderwijs
 • Regionaal beleid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 113
Aantal aangesloten organisaties: 48
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • CEATL - Conseil Europeen des Associations de Traducteurs Litteraires (32 Ingeschrevenen)
 • Europa Cantat (41 Ingeschrevenen)
 • EWC - European Writers Council (60 Ingeschrevenen)
 • EMC - European Music Council (78 Ingeschrevenen)
 • AMATEO (18 Ingeschrevenen)
 • ENCC - European Network of Cultural Centres (24 Ingeschrevenen)
 • NEMO - Network for Museums Association Europe (32 Ingeschrevenen)
 • PEARLE* - Performing Arts Employers League (45 Ingeschrevenen)
 • Bundesvereiniging Soziokultureller Zentren Deutschland (14 Ingeschrevenen)
 • Riksteatern (350 Ingeschrevenen)
 • Voluntary Arts Network (300 Ingeschrevenen)
 • IGBK - European Secretariat of Cultural NGOs in Germany (70 Ingeschrevenen)
 • Forum voor Amateurkunsten (21 Ingeschrevenen)
 • BKJ-Bundesvereiniging Kulturelle Jugendbildung E.V. (54 Ingeschrevenen)
 • ACCR - Reseau Europeen des centres culturels installes dans les lieux (43 Ingeschrevenen)
 • AEC - Associations Européenne des Conservatoires (274 Ingeschrevenen)
 • Banlieues d'Europe (300 Ingeschrevenen)
 • Biennale des Jeunes Createurs de La Mediterrranee (73 Ingeschrevenen)
 • ELIA - European League of Institutes of the Arts (350 Ingeschrevenen)
 • EFA - European Festivals Association (100 Ingeschrevenen)
 • EJN - Europe Jazz Network (78 Ingeschrevenen)
 • ETC - European Theatre Convention (47 Ingeschrevenen)
 • IAMIC - International Association of Music Information Centres (43 Ingeschrevenen)
 • IETM - Informal European Theatre Meeting (450 Ingeschrevenen)
 • Jeunesses Musicales Internationales (200 Ingeschrevenen)
 • Opera Europa (114 Ingeschrevenen)
 • Resartis - International Association of Residential Arts Centres (300 Ingeschrevenen)
 • RESEO - Reseau Europeen des Services Educatifs d'Opera (70 Ingeschrevenen)
 • T E H - Trans Europe Halles (51 Ingeschrevenen)
 • IFEA Europe (90 Ingeschrevenen)
 • Association Francaise des Orchestras (AFO) (33 Ingeschrevenen)
 • BKO/RAB (70 Ingeschrevenen)
 • Clubture (80 Ingeschrevenen)
 • Danse og Teatersentrum - Norwegian Association for the Performing Arts (93 Ingeschrevenen)
 • Fédération nationale des arts de la rue (350 Ingeschrevenen)
 • GAI - Italy (39 Ingeschrevenen)
 • IG Kultur Austria (357 Ingeschrevenen)
 • KulturpolitischeGesellschaft (200 Ingeschrevenen)
 • ITI germany (35 Ingeschrevenen)
 • Kunsten '92 (410 Ingeschrevenen)
 • Kunstconnectie (183 Ingeschrevenen)
 • SYNDEAC (300 Ingeschrevenen)
 • Visual Artists Ireland (75 Ingeschrevenen)
 • VVC - Vereniging Vlaamse Cultuurcentra (141 Ingeschrevenen)
 • ARCI (5.400 Ingeschrevenen)
 • Drustvo Asociacija (47 Ingeschrevenen)
 • NKF Swedish Section (30 Ingeschrevenen)
 • VNT - Vereinignen Nederlandse Toneelzaal (110 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • CYPRUS
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • KROATIË
 • LUXEMBURG
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

 • BELARUS
 • ZWITSERLAND
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
CIVIL SOCIETY CONTACT GROUP

European Year for Citizens 2013

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2014 - 07/2014
Totaalbudget: 271.604
waarvan gefinancierd door de overheid: 117.500
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 117.500
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 154.104
- giften:
- contributies van de leden: 63.960
subvention Fondation européenne de la Culture : 35.000
Frais de la plateforme pour l'Europe interculturelle hebergée par CAE : 6.857
Participation projets comme partenaires : 48.287
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 250000  € en < 300000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.