Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Advertising Information Group

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 11220347045-31
Data Reġistrazzjoni: 27/10/2011 17:16:45

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/09/2013 10:49:52
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/09/2013 10:49:52


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Advertising Information Group
Akronimu: AIG
Statut legali: Association
Websajt: http://www.aigeurope.org

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Sue Eustace
Kariga: Director of Public Affairs at the Advertising Association, UK

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Schwarzbart Yves
Kariga: Co-ordinator

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 11-19 Artillery Row 
London SW1P 1RT
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 2073401100
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Advertising Information Group is a European tripartite information, monitoring and analysis body shaped by the common principles and policies of its founding members.

The Advertising Information Group holds regular discussion forums in Brussels and every two weeks publishes E-News, a newsletter which details and analyses legislative and political developments affecting all aspects of commercial communications in Europe and beyond.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Data Protection, Alcohol, Advertising to Children, Consumer Agenda, Digital Agenda,

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
AIG is an active member of the European Advertising Standards Alliance (EASA), which represents and promotes the European Organisations for Advertising Self-Regulation.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 09/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.