Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Advertising Information Group

Идентификационен номер в Регистъра: 11220347045-31
Дата на регистрация: 27/10/2011 17:16:45

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/09/2014 14:27:38
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/09/2014 14:27:38

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Advertising Information Group

AIG

Association

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Търговски, стопански и професионални асоциации

    Координати за връзка

Artillery Row, 11-19
SW1P 1RT London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 2073401100

(+) 

    Правно отговорно лице

Госпожа  Sue Eustace

Director of Public Affairs at the Advertising Association, UK

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Schwarzbart Yves

Co-ordinator

    Цели и задачи

The Advertising Information Group is a European tripartite information, monitoring and analysis body shaped by the common principles and policies of its founding members.

The Advertising Information Group holds regular discussion forums in Brussels and every two weeks publishes E-News, a newsletter which details and analyses legislative and political developments affecting all aspects of commercial communications in Europe and beyond.

  • европейско равнище
  • национално равнище

    Дейности

Data Protection, Alcohol, Advertising to Children, Consumer Agenda, Digital Agenda,

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

1

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Аудиовизия и медии
  • Вътрешен пазар
  • Вътрешни работи
  • Информационно общество
  • Обществено здраве
  • Правосъдие и основните права

    Членство

AIG is an active member of the European Advertising Standards Alliance (EASA), which represents and promotes the European Organisations for Advertising Self-Regulation.

    Финансови данни

01/2013  -  09/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.