Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Advertising Information Group

Идентификационен номер в Регистъра: 11220347045-31
Дата на регистрация: 11-10-27 17:16:45

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-30 14:27:38
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-30 14:27:38


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Advertising Information Group
Инициали: AIG
Правен статут: Association
Уебсайт: http://www.aigeurope.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Sue Eustace
Длъжност: Director of Public Affairs at the Advertising Association, UK

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Schwarzbart Yves
Длъжност: Co-ordinator

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Artillery Row  11-19
SW1P 1RT London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 2073401100
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Advertising Information Group is a European tripartite information, monitoring and analysis body shaped by the common principles and policies of its founding members.

The Advertising Information Group holds regular discussion forums in Brussels and every two weeks publishes E-News, a newsletter which details and analyses legislative and political developments affecting all aspects of commercial communications in Europe and beyond.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Data Protection, Alcohol, Advertising to Children, Consumer Agenda, Digital Agenda,

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
AIG is an active member of the European Advertising Standards Alliance (EASA), which represents and promotes the European Organisations for Advertising Self-Regulation.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 09/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.