Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

NGVA Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 1119946481-54
Datum registrace: 08/10/2008 14:16:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/03/2015 11:33:00
Datum poslední roční aktualizace je: 10/03/2015 11:33:00
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 10/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

NGVA Europe

NGVA Europe

NGO/Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Avenida de Aragón, 402
28022 Madrid
ŠPANĚLSKO

(+34) 913 252 836

    Osoba s právní odpovědností

pan  Hans Wach

BoD Secretary

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Matthias Maedge

EU Affairs Manager & Head of Brussels Office

    Cíle a úkoly

NGVA Europe, the Natural & bio Gas Vehicle Association, is the only European stakeholder representing the NGV (Natural Gas Vehicle) related industry; including suppliers and distributors of natural gas and biomethane, manufacturers of OEM vehicles and components used in vehicles and filling stations, as well as NGV related national Associations and other NGV supporters. Its mission is to make the European Institutions aware of the positions taken by the Association’s members, as well as to provide reliable information on the market development. NGVA Europe also actively participates in developing and promoting new European standards and regulations related to the NGV industry. Natural gas of fossil origin, as well as biomethane from renewable sources, is today the cleanest available alternative to the traditional fossil fuels and immediately available in large volume.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy Union, Energy Taxation, Fuel Quality, Emission limits, ILUC Directive, Climate & Energy Framework


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Our main objective is promoting the advantage of NG (Natural Gas)/Biomethane as a vehicle fuel due to less tailpipe emissions (such as NOx, CO2 and particulates). The CO2 and air quality debate, as well as energy use of biomass and other feedstock material, such as landfill, sewage sludge, manure, etc. (biomethane production) in transport have the highest priority in our agenda.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

The NGVA Europe secretariat is based in Madrid, Spain. All EU relations and our political work is carried out and coordinated by our Brussels Liaison Office in Avenue Cortenbergh 172, 1000 Brussels. Main contact for all Brussels related activities is Mr. Matthias Maedge matthias.maedge@ngvaeurope.eu(mobile: +32 471 960 166)supported by Katinka von Bonin katinka.vonbonin@ngvaeurope.eu

NGVA Europe BoD is composed by 18 members, and the Executive Bard is formed by Mr. Gerhard Holtmeier, BoD Chairman, Mr. Philippe van Deuven, Vice-Chairman and Hans Wach, BoD Secretary.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Katinka von Bonin 12/03/2015 10/03/2016
Matthias Maedge 11/09/2014 09/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Transevropské sítě
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

NGVA Europe is a member of the Board of NGV Global (International Association of Natural Vehicles), affiliated with IGU (International Gas Union), Marcogaz and Eurogas, as well as several other think tanks.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

0 €

0

187 724 €

European Projects

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Matthias Maedge