Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

NGVA Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 1119946481-54
Datum registrace: 8.10.08 14:16:47

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.3.14 12:41:24
Datum poslední roční aktualizace je 11.9.13 10:49:53


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: NGVA Europe
Zkratka: NGVA Europe
Právní forma NGO/Association
Internetové stránky: http://ngvaeurope.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Hans Wach
Funkce: BoD Secretary

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Matthias Maedge
Funkce: EU Affairs Manager & Head of Brussels Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenida de Aragón  402
28022 Madrid
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+34) 913 252 836
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Brussels Liaison Office:
Avenue de Corthenberg 172/6
1000 Brussels

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: NGVA Europe, the Natural & bio Gas Vehicle Association, is the only European stakeholder representing the NGV (Natural Gas Vehicle) related industry; including suppliers and distributors of natural gas and biomethane, manufacturers of OEM vehicles and components used in vehicles and filling stations, as well as NGV related national Associations and other NGV supporters. Its mission is to make the European Institutions aware of the positions taken by the Association’s members, as well as to provide reliable information on the market development. NGVA Europe also actively participates in developing and promoting new European standards and regulations related to the NGV industry. Natural gas of fossil origin, as well as biomethane from renewable sources, is today the cleanest available alternative to the traditional fossil fuels and immediately available in large volume.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace: The NGVA Europe secretariat is based in Madrid, Spain. All EU relations and our political work is carried out and coordinated by our Brussels Liaison Office in Avenue Cortenbergh 172, 1000 Brussels. Main contact for all Brussels related activities is Mr. Matthias Maedge matthias.maedge@ngvaeurope.eu(mobile: +32 471 960 166)supported by Katinka von Bonin katinka.vonbonin@ngvaeurope.eu

NGVA Europe BoD is composed by 18 members, and the Executive Bard is formed by Mr. Gerhard Holtmeier, BoD Chairman, Mr. Philippe van Deuven, Vice-Chairman and Hans Wach, BoD Secretary.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Katinka von Bonin 22.11.13 20.11.14
Matthias Maedge 11.9.14 9.9.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Our main objective is promoting the advantage of NG (Natural Gas)/Biomethane as a vehicle fuel due to less tailpipe emissions (such as NOx, CO2 and particulates). The CO2 and air quality debate, as well as energy use of biomass and other feedstock material, such as landfill, sewage sludge, manure, etc. (biomethane production) in transport have the highest priority in our agenda.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Transevropské sítě
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
NGVA Europe is a member of the Board of NGV Global (International Association of Natural Vehicles), affiliated with IGU (International Gas Union), Marcogaz and Eurogas, as well as several other think tanks.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 600000  € a < 700000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 74 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Matthias Maedge